Examensarbete kopplat till projektet!

Veterinärstudent Gabriella Håkansson arbetar just nu med sitt examensarbete som handlar om fältsyrsors näringsinnehåll och om det skiljer om man skalar dem eller inte. Preliminära resultaten ser spännande ut och vi får säkert all anledning att återkomma!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *