New co-worker!

Published

Nu har Merko Vaga börjat arbetet som Post Doc i projektet! Merko skall i första hand arbeta med de studier som rör utfodring, vattenbehov och uppfödningssystemet.

Post Doc Merko Vaga has now joined the project! Merko will work mainly with the studies on feeding, water requirements and housing of the crickets.

Our PhD student

Published

Phalla, our PhD student has been here for two months now and we are about to submit a new manuscript about field crickets as a nutrient source!

Phalla, vår doktorand från Kambodja har varit här i två månader nu och vi bland annat arbetat med ett manuskript om fältsyrsans näringsvärde!

Examensarbete kopplat till projektet!

Published

Veterinärstudent Gabriella Håkansson arbetar just nu med sitt examensarbete som handlar om fältsyrsors näringsinnehåll och om det skiljer om man skalar dem eller inte. Preliminära resultaten ser spännande ut och vi får säkert all anledning att återkomma!

2 abstracts accepted

Published

Den här veckan har vi fått besked om att vi fått två abstrakt accepterade till den största djuruppfödningskonferensen i Europa (EAAP, i Estland 2017). Rubrikerna är:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products

This week we have got 2 abstracts accepted for the biggest European conference on animal production (EAAP, in Estonia 2017). The abstracts are entitled:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products

New Post Doc in short!

Published

The time is now due for the Post Doc application.  We  will announce our new co-worker within a short time!

Talk to Swedish cattle farmers association

Published

11 november 2016

Anna Jansson talks to the Swedish cattle farmers association (meat producers) about insects as food in general and also about our project, at their annual meeting (this time in Visby on the island of Gotland).