All posts by mihn0003

New co-worker!

Nu har Merko Vaga börjat arbetet som Post Doc i projektet! Merko skall i första hand arbeta med de studier som rör utfodring, vattenbehov och uppfödningssystemet.

Post Doc Merko Vaga has now joined the project! Merko will work mainly with the studies on feeding, water requirements and housing of the crickets.

Our PhD student

Phalla, our PhD student has been here for two months now and we are about to submit a new manuscript about field crickets as a nutrient source!

Phalla, vår doktorand från Kambodja har varit här i två månader nu och vi bland annat arbetat med ett manuskript om fältsyrsans näringsvärde!

2 abstracts accepted

Den här veckan har vi fått besked om att vi fått två abstrakt accepterade till den största djuruppfödningskonferensen i Europa (EAAP, i Estland 2017). Rubrikerna är:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products

This week we have got 2 abstracts accepted for the biggest European conference on animal production (EAAP, in Estonia 2017). The abstracts are entitled:

1) Amino acid contents of field crickets fed chicken feed, cassava tops and a weed and

2) Growth of reared Cambodian field crickets (Teleogryllus testaceus) fed weeds, agricultural and food industry by-products