Teaching at the UN-IHE

Swedish version below.

Close to midsummer, Björn Vinnerås was in Delft teaching students from the new MSc program in Sanitation at the UN-IHE. The lectures were in the module of “Sanitation Technology” talking about pathogens and hygienisation technologies. Lectures ended up discussing four case studies on how to manage a recycling sanitation system without spreading any diseases. A really inspiring group of students eager to learn and discuss this topic. They will be a good resource in the future of on-site sanitation and reuse of plant nutrients.            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh


Teaching at the UN-IHE

Alldeles innan Midsommar var Björn Vinnerås i Delft och undervisade på UN-IHEs nya magisterprogram i Sanitet. Föreläsningen ingick i modulen ”Sanitetsteknik” och handlade om Patogener och Hygieniseringsteknik. Föreläsningen avslutades med diskussion omkring fyra fallstudier kring hur vi kan hantera avlopp i kretslopp på ett säkert sätt utan att förlora näringen men samtidigt inte sprida smitta. Det var en väldigt inspirerande grupp av studenter ivriga att lära sig och väldigt aktiva i diskussionerna. När de examineras nästa vår kommer de att vara en stor resurs i framtidens arbete med kretsloppslösningar inom avloppssektorn.            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh

Post published by Prithvi Simha

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *