Teaching at the UN-IHE

Alldeles innan Midsommar var Björn Vinnerås i Delft och undervisade på UN-IHEs nya magisterprogram i Sanitet. Föreläsningen ingick i modulen ”Sanitetsteknik” och handlade om Patogener och Hygieniseringsteknik. Föreläsningen avslutades med diskussion omkring fyra fallstudier kring hur vi kan hantera avlopp i kretslopp på ett säkert sätt utan att förlora näringen men samtidigt inte sprida smitta. Det var en väldigt inspirerande grupp av studenter ivriga att lära sig och väldigt aktiva i diskussionerna. När de examineras nästa vår kommer de att vara en stor resurs i framtidens arbete med kretsloppslösningar inom avloppssektorn.            The new MSc program in Sanitation at UN-IHE, Delft PC: Shirish Singh

Post published by Prithvi Simha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *