Fokus på EU-ekonomi i Alnarp

Forskningsrådgivare från Grants Office och SLU:s institutionsekonomer under nätverksträff i Alnarp under 6-7 september.

Under de senaste åren har forskare vid SLU blivit allt bättre på att dra in EU-finansierade projekt, både som koordinator för stora samarbetsprojekt och de excellensmedel som delas ut via Europeiska forskningsrådet (ERC) och Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA). Medan strålkastarljuset och uppmärksamheten ofta tillägnas de forskare som står bakom projekten, så finns det en annan personalgrupp som ofta hamnar i skymundan, men som är helt essentiella för att SLU ska kunna bedriva sådana projekt – våra duktiga ekonomer och administratörer ute på institutionerna.

För att stödja de ekonomer som arbetar med administration av EU-finansierade projekt, driver Grants Office ett nätverk med syfte att hålla SLU:s institutionsekonomer uppdaterade om det senaste inom projektadministration och ekonomi, samt erbjuda en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Förutom en gemensam digital arbetsplats, inbjuder Grants Office även till nätverksträffar en till två gånger per år.

På grund av pandemin har nätverkets möten under de två senaste åren varit helt digitala, men i samband med höstens antågande kunde man äntligen ses igen ”på riktigt”. Totalt sett så styrde 28 av SLU:s institutionsekonomer från Umeå, Uppsala och Skara kosan mot Alnarp för att möta upp med sina sydliga kollegor och forskningsrådgivare från Grants Office, för att under två dagar (6-7 september) träffas och utbyta information om pågående och kommande EU-projekt. Förutom att träffas och möta de nya kollegor som anslutit till SLU under pandemin, låg det ett starkt fokus på att gå igenom de regelverk och rutiner som gäller för ekonomisk rapportering inom Horisont 2020 och Horisont Europa. Grants Office berättade om viktiga likheter och skillnader mellan programmen och en representant från Lunds universitet anslöt under en session för att berätta hur de organiserar administrationen av EU-projekt. Det fanns självklart även mycket tid för frågor och diskussioner kring utmaningar, möjligheter och matnyttiga tips inför uppstarten av de EU-projekt som nyligen beviljats till SLU.

För många av de ekonomer som deltog i nätverksmötet var det första gången de besökte Alnarp, så vi passade även på att ta en vandring i parken och trädgården, med en härlig sol som följeslagare. Sammantaget blev det två mycket trevliga, uppskattade och givande dagar på campus Alnarp – vi ser redan fram emot att träffas igen!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *