Att skriva en konkurrenskraftig ansökan för Formas kommunikationsutlysningen

Published

Under våren 2021 ansökte SLU Future Food om medel i  Formas kommunikationsutlysning för att finansiera en kommunikationssatsning inom samarbetet Table. Projektet “Framtiden för kött – storytelling och dialoger för bättre beslut” blev beviljat och här vill vi berätta om hur vi tog oss an ansökningsprocessen. SLU Future Food satte ihop en liten arbetsgrupp för att… Continue reading Att skriva en konkurrenskraftig ansökan för Formas kommunikationsutlysningen