Eursafe 2019

Den 15 kongressen för European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe) har just hållits i Tammerfors, Finland. Ett antal forskare från SLU bidrog, bland annat Anna-Lovisa Nynäs, Emilia Berndtsson, Helena Röcklinsberg, Anders Karlsson och jag själv, Per Sandin, som talade om lyxmat och etik (tack till Future Food för ekonomiskt bidrag till resan!). EurSafe-konferenserna hålls med ungefär ett och ett halvt års mellanrum på olika orter i Europa. Nästa gång blir i Fribourg, Schweiz, maj 2021. Konferenserna är inkluderande och mångsiciplinära. Man kan hitta samtliga årets bidrag här i konferensproccedings.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *