Kloning av köttdjur etiskt tveksamt

Kina planerar storskalig kloning av köttdjur. Men tekniken är otillförlitlig och det är finns etiska problem. Läs kommentarer från två SLU-forskare, husdjursgenetikern Dirk-Jan de  Koning och djuretikern Helena Röcklinsberg,  i webbmagasinet KIT.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *