New co-worker!

Published

Nu har Merko Vaga börjat arbetet som Post Doc i projektet! Merko skall i första hand arbeta med de studier som rör utfodring, vattenbehov och uppfödningssystemet.

Post Doc Merko Vaga has now joined the project! Merko will work mainly with the studies on feeding, water requirements and housing of the crickets.

Our PhD student

Published

Phalla, our PhD student has been here for two months now and we are about to submit a new manuscript about field crickets as a nutrient source!

Phalla, vår doktorand från Kambodja har varit här i två månader nu och vi bland annat arbetat med ett manuskript om fältsyrsans näringsvärde!