Djungelhöns o grisknorrar – radioserie om ’matproducerande djur’

Under hösten har Vetenskapsradion, SR, sänt ett antal program på temat ’matproducerande djur’ där ett fleratal forskare från HMH på SLU och vid Linköpings Universitet intervjuas och delar med sig av sin kompetens. Forskarna är knutna till det Formasfinansierade Center of Excellence in Animal welfare Science www.slu.se/animalwelfare

I många av avsnitten tas djurs naturliga eller medfödda beteende upp, och sätts i relation till dagens uppfödningssystem i Sverige och Europa. Det finns ofta stora skillnader mellan vad djuren behöver och vad de erbjuds, men även exempel på djurhållare som tar stor hänsyn till djurens välfärd finns med i programmen. Och det är från sådana system de flesta av bilderna är tagna – en medvetet val att inte oroa konsumenter, eller en ett rent estetiskt val? Det är onekligen mer tilltalande att se rena kor i en grön hage, än smutsiga i en brungrå ladugård. Som illistration till de olika stallsystem forskarna diskuterar och delvis kritiserar hade budskapet dock blivit tydligare med lite fler ’vardagsbilder’.

Idag sänds ett nytt avsnitt om kycklingproduktion, tidigare program har tagit upp grisknorrar, mjölkproduktion och slakt. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=4254&artikel=5737323

Det är glädjande att Vetenskapsradion intresserar sig för detta ämne, liksom att de tar vara på kompetensen hos forskare inom djurvälfärd och djurskydd, och att de valt att inte prata om  ’animalieproduktion’, utan det tydligare men i mina öron något mildare ’matproducerande djur’. Månne detta sammantaget medföra ett ökat intresse hos konsumenter och besltusfattare för vad som föregått – hur processen från djur till mat går till, i Sverige o utomlands.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *