Ännu en djuretiker på SLU!

Publicerat den

Att samhället får upp ögonen för djuretiska frågor kan knappast ha gått någon förbi, och det ökade intresset – eller som vi själva gärna ser det, insikten av relevansen av att etiskt reflektera över människa-djur-relationen 🙂 – gäller även inom utbildningarna vid SLU. Undervisningen i djuretik har således vuxit under senaste åren, och sedan hösten 2018 är Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi, anställd på Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa för att undervisa i djuretik vid alla VH-fakultetens utbildningar. Olle är ett välkommet och uppskattat tillskott i djuretikundervisningen, bland såväl kollegor som studenter.

Olle täcker in många av dagens aktuella etiska frågor som relaterar till SLUs forskning och verksamhet tack vare sin kompetens även inom mijlöetik, och har även skrivit en lärobok som vi använder på olika kurser. I sin forskning undersöker han hur olika normer och värden kan vara relevanta för förståelsen av dagens miljöproblem. Han forskar också om hur klimatansvaret ska fördelas rättvist.

Utöver detta bedriver Olle ett aktivt samverkansarbete, och deltar härnäst den 2 september på ett webinarium inom ramen för R2B Summit om hur vi nyttiggör forskning med potential att förändra världen