Höstens etikverstad på VH-fakulteten

Publicerat den

Nästa vecka drar vi igång höstens etikverkstäder för studenter och lärare på VH-fakulteten.

Frågor om människans relation till och ansvar för djur är ständigt närvarande – bara genom det liv som de allra flesta av oss lever genom att umgås med och bruka djur på olika sätt. Vi har valt tre aktuella teman som tillsammans täcker in många av våra djurrelationer, och ett tillfälle för valfritt ämne.

16 sept Slakt och avlivning – när är det etiskt riktigt? Eller, aldrig ok?

  14 okt      Förutsätter ett hållbart samhälle god djuromsorg?

  18 nov     Försöksdjursanvändning i utbildning och forskning

  16 dec      Valfritt, väljs av dem som kommer

Välkomna!

Notera att under hösten äger alla etikverkstäder rum på Zoom, se länk i pdf som skickats per e-post till alla studenter och lärare på VH-fakulteten.

Ännu en djuretiker på SLU!

Publicerat den

Att samhället får upp ögonen för djuretiska frågor kan knappast ha gått någon förbi, och det ökade intresset – eller som vi själva gärna ser det, insikten av relevansen av att etiskt reflektera över människa-djur-relationen 🙂 – gäller även inom utbildningarna vid SLU. Undervisningen i djuretik har således vuxit under senaste åren, och sedan hösten 2018 är Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi, anställd på Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa för att undervisa i djuretik vid alla VH-fakultetens utbildningar. Olle är ett välkommet och uppskattat tillskott i djuretikundervisningen, bland såväl kollegor som studenter.

Olle täcker in många av dagens aktuella etiska frågor som relaterar till SLUs forskning och verksamhet tack vare sin kompetens även inom mijlöetik, och har även skrivit en lärobok som vi använder på olika kurser. I sin forskning undersöker han hur olika normer och värden kan vara relevanta för förståelsen av dagens miljöproblem. Han forskar också om hur klimatansvaret ska fördelas rättvist.

Utöver detta bedriver Olle ett aktivt samverkansarbete, och deltar härnäst den 2 september på ett webinarium inom ramen för R2B Summit om hur vi nyttiggör forskning med potential att förändra världen