Inmätning, analys, koncept och utforming

Vi har fått tilldelat fyra olika uppgifter som skall betas av en efter en. Alla grundar sig mer eller mindre i samma sak, men skall redovisas i olika etapper.

Vi började med inmätning av träd och växter på en specifik plats, därefter skrev vi en rumsanalys med hjälp av skisser och text.

När vi fått stenkoll på platsen skulle vi komma igång med en konceptplan, där presenterade vi egna tankar och funderingar om vad platsen kan ändras till. Vi skulle alltså riva bort allt förutom byggnaderna och sedan arbeta fram något helt nytt.

Denna vecka arbetar vi med den nästsista uppgiften och skall då förverkliga vårt koncept via en illustrationsplan. Bilderna nedan visar hur det såg ut vid inmätningstillfället samt vårt första möte med skolans ljusbord. Trevlig kväll.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *