Nationella genbanken

Rakt över gatan från mitt studentboende ligger den Nationella genbanken i Alnarp. Här sker vegetativt förökande av trädgårdsväxter. Vegetativt förökande innebär att man bevarar de olika sorterna genom skyddad odling. Det är alltså av yttersta vikt att behålla sorterna precis identiska med ursprungsplantan och undvika hybridisering (korsningar) mellan olika arter, detta för att kunna bevara naturens resurser inför framtiden.

Planteringsarbetet i Nationella genbanken i Alnarp startade våren 2012 och i torsdags fick vi äran att hälsa på. Etableringen av Nationella genbanken i Alnarp har pågått under flera år och utvecklas fortfarande. Vår dag började med en föreläsning av en kvinna som arbetar för POM (programmet för odlad mångfald). POM’s huvudsakliga uppgifter är att inventera, samla in, bevara och forska om våra kulturväxter. Det är POM som står för uppbyggnadsarbetet i Nationella genbanken och när de behöver en extra hand i arbetet ringer de in odlingsenheten i Alnarp. Efter föreläsningen gick vi i samlad tropp ut till fälten och spanade in de olika odlingarna.

Genbanken består av tre delar: huvudsätet i Alnarp, lokala klonarkiv samt skyddad odling för bär. Odlingarna i Alnarp är inte öppna för allmänheten och tar endast emot särskilt utvalda grupper, vilket gjorde besöket än mer spännande och speciellt.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *