Ståndortsexkursion

Dagarna rinner likt sanden – ur händerna. Vi är redan inne i oktober och veckan började med en busstur till Bjära, Linderödsåsen i Skåne.

Där analyserade vi fyra olika terränger och beskrev efter bästa förmåga befintlig vegetation samt de rådande markförhållandena. Vi skulle bland annat bestämma de olika vegetationsskikten, beskriva hur mark-/fältskikten såg ut och peka ut de olika arterna.

Förutom att promenera runt i skog och mark hela dagen fick vi även (till allas stora förtjusning) gräva gropar. Hurra! Detta för att lättare kunna beskriva och förstå vad, varför och hur de olika förändringsfaktorerna påverkar det underjordiska. 

Jag förstår att ni är sugna på att se lite bilder på dessa gropar så ska inte hålla er på halster längre än nödvändigt. Hej svejs grus och gnejs!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *