Ansökningsprocessen

Hur söker man till SLU?

När jag väl hade bestämt mig för att söka till trädgårdsingenjör klickade jag runt en del på skolans hemsida, och upptäckte då de diverse olika studentbloggarna. ”Bingo!” tänkte jag i förhoppningen om att finna tips och råd inför att söka, då det utöver anmälan genom antagning.se krävs ett urvalsprov.

Nu när jag väl sitter här, på andra sidan, tänkte jag skriva ett liknande inlägg för att hjälpa eventuella nya elever.

För det första är det värt att nämna att det finns två trädgårdsingenjörs-utbildningar. En som specialiserar sig på odling och en (den som jag går) som lägger störst fokus på design. För att söka till design krävs att man skickar in en hemuppgift.

Hemuppgiften bestod av tre olika deluppgifter, en skriv- och två illustrationsuppgifter. Det stod tydligt att ”Det vi söker efter är inte din utvecklade designförmåga, utan din lust och potential att utveckla och förmedla tankar, iakttagelser och designidéer i ord och bild med tonvikt på trädgårdsrum, växter och andra material som hör trädgård till. Din kreativitet i denna process och din förmåga att kommunicera och reflektera kring uppgifterna ser vi också som viktiga.”. 

Hemuppgifterna läggs ut en viss dag och sedan har man ungefär en månad (har jag för mig) på sig att genomföra det på bästa sätt. Tillvägagångssättet var helt upp till en själv så länge uppgiftslösningarna kunde monteras på en eller två A3-kartonger.

Skrivuppgiften innebar att vi skulle skriva en anonym och opersonlig text om varför vi trodde oss vara en passande student för utbildningen, vad vi hade för förväntningar etc.

Hemuppgiften bedömdes sedan anonymt av en jury (Alnarpslärare med växt- och gestaltningsinriktning). De kunde alltså inte koppla våra prov till kön, ålder eller person.

Hemuppgifterna varierar från år till år.

Därefter fick man ett besked om man tagit sig vidare till en provdag. Året jag sökte (i år alltså), var det ca 250 stycken som hade sökt och det var 40 stycken som tog sig vidare till provdagen.

På provdagen delades vi in i mindre grupper och utsattes sedan för skrivprov, skissprov samt gruppintervjuer. Jag var väldigt förväntansfull och hade förberett mig för eventuella frågor som jag misstänkte kunde ställas. ”Varför vill du läsa detta?”, ”hur väcktes ditt trädgårdsintresse?”, ”vad är ett grönt rum för dig?” etc. Inte helt dumt då jag kände mig trygg och säker under intervjun.

Skissprovet gick till som så att vi skulle slå oss ner någonstans i Alnarpsparken och sedan skissa ihop en detaljbild samt en omgivningsbild, allt på 30 minuter.

Dagen gick fort och efter en rundvandring i parken var det dags att åka hem igen.

Intagningsbeskedet kom via antagning.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *