Landskapskaraktärsanalys

Vi håller just nu på att göra en landskapskaraktärsanalys och fastän jag inte gjort en sådan innan under utbildningen är den ett bra exempel på hur en övning kan gå till:)

Vi ska så småningom göra en översiktsplan och analysen är del som ska vara ett underlag till den stora inlämningen. Analysen ska visa olika karaktärsområden som skiljer olika delar av landskapet från varandra (exempelvis öppet slättlandskap eller mosaikartat jordbrukslandskap). Än så länge har vi bara gjort en så kallad ”desk study” då vi undersökt olika kartor: berggrund, jordarter, hydrologi, topografi och fornlämningar är några exempel. Detta har resulterat i en första bedömning. Detta har vi arbetat med i grupp och vi har även fått handledning under tiden.

Utkast till analysen.

Imorgon ska vi åka runt i hela kommunen med en buss för att kolla på de olika orterna, hur landskapet ser ut och hur våra bedömningar stämmer. Sedan blir det till att revidera och rita om! Vi ser fram emot nollgradigt och snöblandat regn i Sala.. En landskapskaraktärsanalys kan vara ett bra dokument för framtida exploatering eller bevarandeåtgärder för ett område och är något som jag gärna jobbar med i framtiden! Istället för att börja läsa artiklar när jag kom hem idag gick jag ut med en kompis och sambo på promenad för fika i snön. Det bästa med att bo i ett studentområde är att man ofta har sina kompisar som grannar!

Kaffepaus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.