Landskapsförvaltning

& skötsel av grönytor och naturmarker

Hej på er och välkomna hit! Mitt namn är Wilma och det är jag som ska dela med mig om mina studier här på Alnarp. Om ni vill veta mer om mig och varför jag läser till Landskapsarkitekt så kan ni läsa mer under fliken ”Vem är jag?”.

År två av landskapsarkitektprogrammet (lark) är nu i full gång och jag går en kurs som heter landskapsförvaltning & skötsel av grönytor och naturmarker. Det här är en kurs som vi läser tillsammans med landskapsingengörerna (ling). Under kursens gång ska vi få en ökad förståelse för skötsel och underhåll av de landskap som vi senare kommer vara med och utforma. Kursen som innehåller både praktiska och teoretiska kunskaper avslutas med ett projekt där vi i grupper kommer agera som beställare och utförare. Jag ser fram emot att lära mig mer om detta och att få samarbeta tillsammans med lingarna.

Vad har vi gjort hittills? Jo, vi har fått prova på diverse verktyg som trädgårdsmästare använder vid underhåll och skötsel, vi har fått beskära och klippa gräsmatta och slutligen åkte vi till Tjärö för att använda våra kunskaper i praktiken. Men mer om Tjärö en annan gång! Allt detta har även varvats med intressanta föreläsningar om naturbetesmarker, skogsbruk och växtkännedom.

Nu närmar sig årets första tenta med stormsteg. Det är en lignostenta där vi ska kunna de latinska namnen för över 100 olika arter. Alla dessa arter växer på vårt vackra campus. Det kluriga är att man måste hitta dem först bara.

En glad landskapsarkitektstudent som får prova på att köra en stor gräsklippare!

Nu ska jag snart sätta mig på en buss in till Malmö. Ikväll ska jag släppmingel för tidskriften STAD som skrivs av tankesmedjan Movium.

Vi hörs! /Wilma