GIS- just nu!

Hej på er! I skrivande stund sitter jag fastlimmad framför en dator i skolans datorsal. Runt mig hör jag både glada utrop och djupa suckar. Vi har tagit oss an kursens sista stora uppgift: Att skriva ett faktablad. Detta kan liknas vid en uppsats men i ett mycket mer komprimerat format. Vi ska välja en frågeställning och med hjälp av GIS besvara denna.

Min frågeställning är: Vart är parker respektive vård och omsorgs- boenden placerade i Trollhättan, och hur förhåller de sig till varandra? Samt, i vilken grad är dessa tillgängliga för vårdtagarna på vård och omsorgs- boenden?

Till uppgiften hör även att genomföra en litteraturstudie. Det finns mycket intressant att läsa om hälsoeffekter från vistelse utomhus och tillgänglighet. De två punkter som jag har valt att lägga fokus på i studien.

Genom att göra olika analyser i GIS kan jag resonera kring tillgänglighet. Till exempel genom att titta på närhets- aspekten. Genom buffrar (cirklar kring valt objekt (boendena) kan jag avgöra vilka parker (om några parker) ligger inom en acceptabel distans. Jag valde att utföra flera buffrar (200m, 100m, 50m samt 25m) då de boendes förmåga att förflytta sig själv eller med vårdgivare kan variera mycket.

Med vänliga hälsningar /Wilma

Publicerat den
Kategoriserat som Campus

av Wilma

Hej! Mitt namn är Wilma och jag har precis börjat mitt andra år på Landskapsarkitekturprogrammet i Alnarp. Det är mig ni ska få följa i år, på mina äventyr som student. Det kreativa har alltid varit en viktig del av mig och biologi har alltid intresserat mig. Dessa två tillsammans, i en härlig samklang blir landskapsarkitektur. Det är i alla fall vad jag tycker. Det är ett ämne med stor bredd och många möjligheter till att utforska. Det försöker jag också göra, genom olika kanaler lär jag mig allt mer om det ämne som ska bli mitt yrke.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *