Att vårda en plats

Vad händer efter att landskapsarkitekten har lämnat platsen?

Som landskapsarkitekt (larkare) utformar och designar vi gröna miljöer. Vi gör studiebesök, sitter vid skissbord eller dator och vi tar fram förslag på förändringar och förbättringar av en plats. Men, vad händer sen? Det lär jag mig just nu i min kurs. Den handlar om skötsel och vård av utemiljöer och hur vi som larkare kan underlätta för skötsel och tänka kring vad som är funktionellt för en utemiljö eller ej.

I kursen ingår att genomföra ett grupparbete, en beställardel och en utförardel. Syftet med arbetet är att vi ska få öva på att förstå och redogöra för en parkmiljö samt bedöma skötselbehov och åtgärder för platsen. I arbetet ska vi axla rollen som beställare och i en rapport redogöra för vilka förändringar vi vill se i en parkmiljö. I del två av arbetet ska vi axla rollen som utförare och räkna på vad kostnaden för skötseln och förändringarna i parken kommer vara. En väldigt lärorik och viktig uppgift.

En Illustrationsplan i höstfärger skapad av Maj i min klass. Platsen föreställer Ögårdsparken som ligger i utkanten av Malmö mellan Almgården och Rosengård. Detta var platsen för vår rapport.

För att förstå en plats och ta fram förslag på ändringar arbetar vi mycket med olika typer av analyser och prövar olika koncept. Här kan ni se två exempel på detta. Den färgglada analysen beskriver rumsligheten för platsen och är grunden för hur vi har valt att nyplantera träd och öppna upp samt röja i skogsdungar. Den andra planen beskriver vårt koncept för platsen med fyra fokuspunkter: trygga stråk, aktivera parken, ökad skötsel samt biodiversitet. För dessa fokuspunkter har vi också utvecklat olika områden.

Just nu sitter jag på ett tåg hem. Det är viktigt att få känna sig ledig ibland. Vi får inte glömma att vi ska hålla i längden och inte bara för dagen, så nu byter jag omgivning lite och lämnar allt vad koncept och rumsliga analyser innebär bakom mig.

Men innan jag checkar ut här också, här är ett fint träd jag såg i Malmö förra helgen. Ett fint litet moln av lönnblad.

Med vänliga hälsningar /Wilma

av Wilma

Hej! Mitt namn är Wilma och jag har precis börjat mitt andra år på Landskapsarkitekturprogrammet i Alnarp. Det är mig ni ska få följa i år, på mina äventyr som student. Det kreativa har alltid varit en viktig del av mig och biologi har alltid intresserat mig. Dessa två tillsammans, i en härlig samklang blir landskapsarkitektur. Det är i alla fall vad jag tycker. Det är ett ämne med stor bredd och många möjligheter till att utforska. Det försöker jag också göra, genom olika kanaler lär jag mig allt mer om det ämne som ska bli mitt yrke.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *