Tjärö

Ett landskapsäventyr i Blekinges skärgård.

Ytligt betraktat är Tjärö ur nästan alla perspektiv en upplevelsemässing pärla med dramatisk terräng, idylliska betesmarker, vacker bebyggelse och omgivande vatten. Under ytan och med lite kunskap om platsens brukningshistoria, kulturvärden, rekreativa potential och ekologiska biodiversitet kan man se att allt inte är som det kunde vara och olika intressen och perspektiv kan vilja utveckla ön i olika riktningar. Ett utdrag från vår uppgiftsbeskrivning för Tjärö.

Vårt uppdrag på ön var att utföra landskapsvård och lyfta fram och belysa delar av landskapet. Man kan säga att det är lite som att ta på sig ett par glasögon, landskaps- glasögonen. Vi var indelade i blandade grupper mellan landskapsingenjörerna (ling) och landskapsarkitekterna (lark). Varje grupp fick tilldelat en plats där vi skulle jobba intensivt i en dag. Till vår hjälp hade vi en huggare med mycket erfarenhet av landskapsvård och kunskap kring platsen och olika växtmaterial.

Min grupp blev tilldelad öns gamla lekplats. Så här beskrev vi den:

Med gräsängen i ryggen och näsan mot skrotplatsen möts du av Trollstigen, före vår landskapsvård. Mellan stora Ekar har någon spänt upp slacklines (för balansgång), dessa linor skär av platsen från den övriga omgivningen och hindrar framkomligheten. På platsen finns även en liten roddbåt och en traktor av äldre modell. Två stora ekar ramar in éntren till platsen. När du rör dig framåt följs du av en övervuxen berghäll på din vänstra sida och ett vildvuxet avenbokssnår samt en byggnad tillhörande vandrarhemmet på din högra sida. En ung lönn och en äldre björk reser sig, även dem till höger. Efter en Ek, i höjd med berghällen tar en stengärdsgård som vittnar om öns och platsens kulturarv vid. Platsen avslutas abrupt vid skrotplatsen.

Som ni kan se på bilderna är platsen belamrad med både växtmaterial och annat. Vi höjde krontaken, flyttade på linorna, tog ner gungan och lyfte fram berghällen. Allt detta och lite till förändrade platsen och gjorde den mer välkomnande för förbipasserande och lockade till lek i naturen. Här kommer ett exempel på det vi gjorde.

Bilden föreställer vårt avenboksbuskage som är en viktig del i platsens identitet men som vi tyckte kunde bidra med mer än bara en spretiga form och livlig textur.

Här är resultatet, buskaget som var större än man kan se på bilden klipptes ner något och formades till ett spännande lekbuskage med många gångar och rum.

Under vår vistelse på Tjärö bodde vi på deras väldigt trevliga vandrarhem. Sista dagen bjöd de oss även på en härlig lunchbuffé. Tack Tjärö för den här gången!

Att få kickstarta den nya terminen med en resa till Tjärö var fint. Det satte tankarna i rullning och jag känner mig både mer intresserad av och mer kunnig om landskapsvård. Att som landskapsarkitekt kunna läsa landskapet och dra nytta av dess egenskaper och kvalitéer är viktigt! Jag ser fram emot att lära mig mer om detta under kommande kurser och år.

Med vänliga hälsningar /Wilma

av Wilma

Hej! Mitt namn är Wilma och jag har precis börjat mitt andra år på Landskapsarkitekturprogrammet i Alnarp. Det är mig ni ska få följa i år, på mina äventyr som student. Det kreativa har alltid varit en viktig del av mig och biologi har alltid intresserat mig. Dessa två tillsammans, i en härlig samklang blir landskapsarkitektur. Det är i alla fall vad jag tycker. Det är ett ämne med stor bredd och många möjligheter till att utforska. Det försöker jag också göra, genom olika kanaler lär jag mig allt mer om det ämne som ska bli mitt yrke.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *