illustrationsplanen

Vi går nu in i sluttampen av våra individuella projekt i kursen Studio 2. Uppgiften är alltså uppdelad i mindre deletapper som fokuserar på analys, koncept, strukturplan, situationsplan samt utformning av en bostadsgård i ett område som ligger i grannkommunen Burlöv. I onsdags hade vi den sista delredovisningen där vi presenterade vårt förslag på det mest inzoomade arbetet i hela projektet, nämligen bostadsgården i skala 1:200. Beroende på vilken skala man jobbar i så tar man beslut om olika saker. I skala 1:1000 till exempel, som steget innan låg i, är man tillräckligt inzoomad för att kunna definiera huskroppars exakta läge och storlek, även vägars och träds placering. I skala 1:200 kan man vara såpass detaljerad att bänkar, papperskorgar, rabatter, dörrentréer och kantsten redovisas. Det skiljer sig alltså ganska mycket åt, arbetet i diverse skalor. Nu när vi gjort detta en gång tidigare, i åk 1, kan man börja få en känsla för skillnader och vad man kanske föredrar. Själv tycker jag nog att det är lättare att få ett grepp om de beslut man tar och den rum och strukturer man försöker skapa i den mer inzoomade skalan. Samtidigt innebär det mer detaljeringsarbete som i sig kan vara ganska pilligt.

Våra bostadsgårdar ska redovisas i en så kallad illustrationsplan, vilket är en noggrann redogörelse för alla olika delars placering och storlek och även materialval ska framgå, men den är också till för att försöka skapa en visuell upplevelse av platsen, och där är man friare att gestalta den som man vill. Illustrationsplaner kan alltså se ut på ganska många olika sätt och vara mer eller mindre exakta och återge olika saker. Ibland är de kanske lite mer diffusa men fångar känslan och karaktären av platsen bra och ibland är de mer strikta och utförliga. Detta är nog kanske den roligaste delen av hela uppgiften, enligt min mening, för det är nu vi får lov att experimentera med olika tekniker för att gestalta vårt förslag. Man kan till exempel färglägga digitalt eller för hand. Själv ska jag göra den digitalt.

Så, en och en halv vecka till inlämning, nu lägger vi in sista växeln!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *