igång med Studio 2!

mm, det brukar inte vara så tomt som nu under påsk!

Nu är vi igång med årets studiokurs. Varje årskurs 1-3 har arkitektstudenterna en 15-poängskurs i gestaltning och planering, i olika skalor. Förra året fick vi individuellt arbeta fram förslag på utformning om en plats i Landskrona (jag jobbade till exempel med en stadspark).

Dessa studiokurser skiljer sig från de övriga genom att vi jobbar med ett och samma projekt genom hela kursen. Vi får individuella skrivbord i en av skolans ritsalar och där producerar vi sida vid sida våra gestaltningsförslag. I årets kurs har vi ett något mer utzoomat perspektiv då vi tar oss an ett helt bostadskvarter i Burlövs kommun. I årskurs 3 jobbar vi ännu mer storskaligt med städers infrastruktur. 

Uppgiften är uppdelad i mindre deletapper som fokuserar på analys, koncept, strukturplan, situationsplan samt utformning av en bostadsgård i området. Just nu är vi i strukturplans-skedet. Det handlar om att ta de mest grova besluten om ens område vad gäller trafikstruktur, bebyggelse och grönstruktur. Man ska med den visa hur man ungefär tänker sig att dessa strukturer ska vara. Lätt är det verkligen inte… men en väldigt, väldigt givande träning i att faktiskt börja få ett grepp om hur processen går till och vilka aspekter som måste tas i beaktning. Framförallt är det också en övning i att faktiskt sitta och rita sig fram till ett förslag, vilket verkligen är en konst i sig…!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *