att bygga en paviljong

…är något vi sysslar med dessa veckor i formläran. Kursen kommer som sagt att utmynna i en utställning på Alnarpsgården, och till den ska vi bygga paviljonger! Så med utgång från KUBEN har vi fått göra ett antal olika övningar och gestaltningar av hur dessa skulle kunna se ut. Under en av övningarna fick vi ganska fria tyglar att utforma en individuell paviljong hur vi ville (bara den bestod av kuber) och efter att ha skissat fick vi bygga individuella modeller. Jag tycker verkligen att själva byggandet är roligt, men oftast görs våra modeller under ganska stor tidspress. Då blir det extra kul när man för en gångs skull får gott om tid på sig att hinna fokusera på själva hantverket i modellbyggandet. Att testa olika material, tekniker och uttryck för den analoga modellen är ju också det en del av arkitekt-utbildningen!

2 kommentarer

  1. Hej!
    Skulle du säga att det är en nödvändighet att vara bra på att rita för att studera till landskapsarkitekt?

    1. Hej! Ursäkta sent svar. Nej, jag skulle säga att det är en fördel men absolut inte en nödvändighet att ha med sig innan man börjar sina studier. Det är något man blir introducerad till och får möjlighet att lära sig under studiernas gång! 🙂 i min klass är variationen på tecknings-vanan stor.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *