en vandring genom Arlöv…

För mig har det här varit en av de absolut roligaste uppgifterna hittills i skolan! Det är roligt med en kurs där resultatet så konkret blir vad du gör det till. När en uppgift känns inspirerande är det då kul att faktiskt lägga ner lite tid och utforma den på ett sätt som känns inspirerande för en själv. Så var det med en uppgift vi hållit på med under ungefär en veckas tid. Av våra utflykter till Arlöv har vi individuellt fått sätta oss och på något vis bearbeta och uttrycka våra intryck och tankar, för att sen presentera i textform i valfri genre! Vi kunde välja allt från faktatext, essä, recension, poesi, sagoberättelse eller vad helst vi kände oss intresserade av. En möjlighet att helt enkelt få utforska något som känns relevant för dig personligen. Då jag själv ritar en del serier på min fritid tog jag helt enkelt tillfälle i akt och gjorde en serie om Arlöv! För mig är det en intressant form där man kan utforska sätt att kombinera bild och text. När behöver man både och, när kan bilden stå för sig själv, och tvärtom?

Då vi bara fick en vecka på oss gällde det också att vara effektiv och bara köra. Vi fick ett tillfälle mitt i arbetets gång då vi i grupp presenterade och diskuterade våra idéer, med möjlighet för feedback. Det var väldigt intressant att höra allas olika idéer, att alla förstås har sitt egna fokus och sin egna tappning och tolkning av platsen och uppgiften. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *