en vandring genom Arlöv…

För mig har det här varit en av de absolut roligaste uppgifterna hittills i skolan! Det är roligt med en kurs där resultatet så konkret blir vad du gör det till. När en uppgift känns inspirerande är det då kul att faktiskt lägga ner lite tid och utforma den på ett sätt som känns inspirerande för en själv. Så var det med en uppgift vi hållit på med under ungefär en veckas tid. Av våra utflykter till Arlöv har vi individuellt fått sätta oss och på något vis bearbeta och uttrycka våra intryck och tankar, för att sen presentera i textform i valfri genre! Vi kunde välja allt från faktatext, essä, recension, poesi, sagoberättelse eller vad helst vi kände oss intresserade av. En möjlighet att helt enkelt få utforska något som känns relevant för dig personligen. Då jag själv ritar en del serier på min fritid tog jag helt enkelt tillfälle i akt och gjorde en serie om Arlöv! För mig är det en intressant form där man kan utforska sätt att kombinera bild och text. När behöver man både och, när kan bilden stå för sig själv, och tvärtom?

Då vi bara fick en vecka på oss gällde det också att vara effektiv och bara köra. Vi fick ett tillfälle mitt i arbetets gång då vi i grupp presenterade och diskuterade våra idéer, med möjlighet för feedback. Det var väldigt intressant att höra allas olika idéer, att alla förstås har sitt egna fokus och sin egna tappning och tolkning av platsen och uppgiften. 

Dendrologiska utskottet!

Ett av skolans utskott heter Dendrologiska utskottet! Ett utskott som legat i vila en tid, men det sägs att när det var aktivt så blomstrade det, hehe…!

Utskottet anordnar aktiviteter som har med träd och växter att göra. Det kan handla om växtvandringar, växttekniks-kurser, besök till arboretum eller botaniska trädgårdar eller plantskolor eller annat. Det kan också handla om föreläsningar inom nåt ämne som berör träd och växter, på ett eller annat sätt… Ofta finns ämnen som en föreläsare kanske brinner lite extra för men som inte riktigt platsar i någon kurs. Då kan den föreläsningen hållas med dendrologiska istället!

Nu är den i alla fall igång igen! Mycket peppade är vi alla. Jag är med och arrangerar lite, och till en början har vi haft en lunchföreläsning med en master-elev som berättade om sina två besök till Japans skogar, där han redogjorde för de spännande arterna han hittade där… Vi har också precis haft en knoppvandring med författaren av den nyutgivna boken Den Stora Knoppboken, som med unik fototeknik behandlar våra vanligaste träd och buskar, med över 200 artbeskrivningar i vintertid!

!

Kuben

Vi jobbar med kubisk rumslighet denna kursen. Genom att utgå från en kub, en förhållandevis enkel form, försöker vi undersöka med hjälp av olika metoder hur en kub kommuniceras och hur det kan skilja i uttryck beroende på form, perspektiv, utsnitt.

På ett sätt är det en ganska ”simpel” uppgift (att rita en kub är inte särskilt ansträngande), på ett annat sätt väldigt svår. Med en så enkelt form som kub blir det man ritar och de val man gör så definitiva. Det finns inget utrymme för att trolla, virra bort fokus från hantverket och valen man gör genom att rita en mer komplex form (säg en plastflaska), där man kan sväva ut med dekor, imponerande yta eller teckningsstil. Till inspiration tittade vi på konstnären George Seurat teckningsstil, idén om att framförallt förmedla formen, av ett objekt, med hjälp av valörteckning av ljus och mörker. 

Studiebesök i Lund

I Fredags var hela klassen i Lund på inte en, inte två utan TRE konstutställningar. Konstnärliga uttryck ligger ständigt nära till hands i denna kurs. Vår kursledare är själv konstnär och han har visat oss många exempel på konstverk som berör just landskapsgestaltning, och som visar att dessa två ämnen ofta kan gå hand i hand.

På konsthallen såg vi utställningen Att minnas det som är, en utställning om Chilensk samtida konst som tematiserar Chiles 70-tal, en tid av konflikt och ojämlikhet. Det var också en tid då filmrörelsen Nuevo Cine Chileno växte fram, en experimentell filmform med fokus på det dokumentära, med sociala och politiska teman. Efter den militärkupp som skedde 1973 ska många av dessa filmskapare ha verkat i exil. Deras filmer projicerades på konsthallens väggar.

Ett stenkast ifrån konsthallen, inne i Krognoghuset såg vi ytterligare en utställning. Denna lilla tegelbyggda medeltidslämning (Lunds äldsta profana byggnad!) vars, fick jag berättat för mig, källarvåning alltså en gång i tiden var entréplan, men under tidens gång har gatunivån utanför liksom gradvis stigit av diverse sopor och gud vet vad, och idag ligger våningen delvis nedsänkt i marken! Det var riktigt häftigt att gå ett varv runt huset och se lämningar av vad som måste ha varit fönster och entréer men som med tiden murats igen och givit plats för fönster och dörrar en våning upp, dagens markplan. Idag är byggnaden tillhåll för konstföreningen Aura. Den utställning vi såg var fotografier av vår lärare Marie Andersson, i hennes utställning Landskap mellan M och P – metaforiska och försvunna gränser. Hon skriver väldigt intressant såhär om sin utställning: ”Utställningen visar gränser i en metaforisk form – kanske genom vatten, kanske genom ljus eller kanske genom icke land. Hur vet vi var saker och ting börjar och slutar och var portar öppnas och stängs. Verken ger inga svar utan är bara en sorts registrering av de gränsfragment och landskap som jag fann under vistelsen och som är eko från andra tider.”

Sist gick vi till Skissernas museum, och för den som inte varit där, åk dit! Innan jag kom dit tänkte jag på skisser som blyerts på papper. Men på Skissernas får man se skisser i form av både gips, måleri, mosaik, teckning, lera, med mera med mera! Flera rum, där väggar och tak är fullkomligt överfyllda med förlagor till stora verk från alla möjliga olika tidsepoker. Det häftigaste tycker jag verkligen är hur skisserna kompletterar varandra och tillsammans skapar upplevelsen. En och en är många av dem faktiskt just skisser och ganska grova och krassa och kanske inte jätteintressanta, men tillsammans bildar de ett riktigt häftigt collage. 

Trädseminuarium 3.0

I förra veckan anordnades ett dagslångt seminarium om TRÄD på Alnarp! Aulan var fullproppad hela dagen. Där fanns arborister och folk från plantskolor och trädgårdsmästare och studenter… Dagen bestod av föreläsningar om bland annat skötsel av träd och hur man väljer rätt träd till rätt ståndort och hur växter eventuellt kan förbättra luftkvaliteten i en stad. Det presenterades även en ny digitalt trädselektionsguide, som kan hjälpa människor i olika professioner att välja rätt träd (och som förresten finns att använda gratis här http://www.tdag.org.uk/)! Spännande grejer va!

I och med att vi just nu läser kurser som berör stadsplanering och formgivning så var det ett roligt avbrott att få ta del av den kunskap som rör den lite konkret grönare avdelningen inom yrket. 

stickling okänd!

Ibland händer det att jag plockar med mig en stickling hem från skolan… idag till exempel hittade jag denna bland andra vintergröna marktäckare. I utbildningen dyker det med jämna mellanrum upp föreläsningar och växtvandringar där vi får lära oss om växters olika anatomi. Men det är inte helt lätt att reda ut all kunskap kring hur växter skiljer sig åt och när man tar sticklingar uppstår i alla fall för mig ofta frågor som: kan den klara sig inomhus i kruka även om det är en utomhusväxt? är det skillnad på vattenrötter och jordrötter? har den en lök? och går det ens att ta en stickling då? kommer sticklingen liksom utveckla en ny lök??  Och så vidare, och så vidare! Vi får väl se hur denna lilla klarar sig…