Svenska kulturväxter

Super kort dag idag med en föreläsning om POM; Programmet för odlad mångfald.

De har sedan 2000 arbetat med att samla in både nyttoväxter och prydnadsväxter som funnits i Sverige sedan tiden innan andra världskriget, alltså före 1940, för deras kulturhistoriska värde och nu bevisade härdighet. Då få av dessa finns att köpa hos plantskolorna idag.

Sortimentet hos plantskolorna minskade tyvärr efter andra världskriget då många plantskolor i centrala Europa slogs ut och aldrig kom tillbaka efter kriget. Detta tillsammans med den ökade arbetskostnaderna per person, vilket dock är bra för människornas livsstandard, så var man tvungen att minska sortimentet som förut varit större och mer varierat från olika delar av länderna. Det nu mer standardiserade sortimentet är mer eller mindre likadant över hela Sverige.

Gröna kulturarvet har nu börjat sälja dessa gamla sorter som annars varit ovanliga i handeln och bara återfunnits i privata trädgårdar, inte ens i botaniska trädgårdar i många fall.

Super intressant! ^^

Den blå bergsvallmon kom upp i mina tankar, men då de är relativt kortlivade har de ingen sådan i sin genbank som de bygger upp med växter från tiden innan 1940. En variant är dock Meconopsis × sheldonii ’Lingholm’.

POMs genbank finns på Alnarp och det finns möjlighet att boka en vandring där, så det hoppas jag att vi drar ihop ett gäng i klassen till någon gång nästa vår. (^°^)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *