Nutid

Man kan väl inte riktigt kalla 1900-talet för nutid längre, när det snart har gått 20år in på 2000-talet, men idag har vi haft en föreläsning om hur synen på parker och trädgårdar såg ut under 1900-talet.

När man tittar på hur alla miljonprograms-områden ser ut så ser man nu hur man snarare försökte få in naturen i sin mer eller mindre naturliga form till staden. Man ville inte ha de upprutade parkerna lägre med grusgångar där man skulle promenera runt. Små plättar med grönska och kolonilotter var det som stod på agendan, det skulle inte vara en stadspark utan en flytande grön massa mellan alla byggnader som sammanband staden. ~~~

Finns ju betydligt mycket mer historia nedtecknat om detta än om tidigare epoker och vi har mycket att läsa nu i det sista inför tentan nästa vecka. *º*

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *