Forskarkonferens 2021

Landsbygder och regioner i förändring: en konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige

Runö Möten & Events | 11–12 november 2021

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU samlar tillsammans med Nordregio forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen anordnas som en del av SLU:s regeringsuppdrag att stärka och samordna svensk regional- och landsbygdsforskning och ambitionen är att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

Konferensen hålls den 11–12 november vid Runö Möten & Events utanför Åkersberga, förutsatt att restriktioner och rekommendationer med anledning av Covid-19 tillåter detta.

Huvudtalare

  • Sally Shortall, Professor i rural economy vid Newcastle University
  • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio
  • Lisanne Raderschall, Policy Analyst, Regional Development and Multi-level Governance Division, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities at the OECD

Teman

  1. Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’
  2. Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext
  3. Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier
  4. Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser
  5. Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter
  6. Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar
  7. Politik för regional utveckling

Anmälan till konferensen är nu stängd och vi kan med glädje konstatera att det funnits ett stort intresse att delta!

Frågor? Maila till uppdraglandsbygd@slu.se

Conference programme:

11-nov Day 1
10.00 Registration – Coffee and sandwich 
11.00 Welcome! Conference opens
11.25 Plenary speaker – Karen Refsgaard (Nordregio)
12.00 Lunch
13.00 Parallel session 1
14.00 Break
14.15 Parallel session 2
15.15 Break and check-in 
16.00 Parallel session 3
17.00 Break
17.30 Plenary speaker – Sally Shortall (Newcastle University)
19.15 Dinner
 
12-nov Day 2
07.00-08.30 Breakfast
09.00 Plenary speaker – Lisanne Raderschall (OECD)
09.45 Break
10.00 Parallel session 4
11.00 Break
11.15 Parallel session 5
12.30 Lunch
14.00 Panel session – Sverker Lindblad (Ministry of Enterprise and Innovation), Klas Fritzon (Swedish Agency for Economic and Regional Growth), and Ann Rodenstedt (Formas)
14.30 Gazing forward and concluding remarks
15.00 Thank you! Conference closes