Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning!

Publicerat den

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det omgivande samhället. Syftet med utlysningen är att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället. Utlysningen sker inom ramen för… Fortsätt läsa Medel att söka för samarbete inom landsbygds- och regionalforskning!