Kretsloppsteknik närvarade vid Människans Natur som arrangeras av Axfoundation

Årets evenemang hade temat under ytan, och tog upp ett brett spektrum av intressanta ämnen, från djuphavsforskning till psykologin kring hur vi ser på och hanterar klimathotet. Vårt inspel syntes på menyn, då Axfoundation bjöd på sin vision av framtidens mat. Det bjöds på kålrot och pumpa, gödslad med frass (insektskompost) från våra fluglarver som utfodrats med livsmedelsavfall och till det serverades det både kyckling och regnbågslax som har fått insekter som sin huvudsakliga proteinkälla. Larverna som användes var uppfödda på återtaget bröd och grönsaksavfall från Sorunda grönskshallar.

Kontakt: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *