Besök av SIDA:s generaldirektör och SLU:s rektor i växthuset

I onsdags (13/2-2019) fick vi äran att visa både SIDA:s generaldirektör Carin Jämtin och SLU:s rektor Karin Holmgren vår fluglarvsbehandling. Med på besöket från SIDA var även forskningssekreterare Eva Ohlsson och ämnesföreträdare Esse Nilsson och från SLU vicerektor internationella relationer Ylva Hillbur, SLU Globals enhetschef Sara Gräslund och kommunikatör Malin Planting.
Under besöket visade vi upp konceptet om hur mervärde kan skapas ur organiskt avfall genom att omvandla avfallet till fluglarver som kan användas som djurfoder. Vi i gruppen överraskades med vilken entusiasm besökarna stack ner händerna i fluglarvskomposterna för att känna på värmen som alstras i nedbrytningsprocessen och av larvernas rörelse.

Click here to see SLU news coverage of this visit

Contact: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *