Vatten och avloppsspecialicering i tidskriften Frontiers in Environmental Science

En ny specialisering för Vatten och avloppsbehandling lanseras denna vecka i tidskriften Frontiers in Environmental Science. Björn Vinnerås är Chefseditor tillsammans med Professor Paolo Perona och välkomnar tillsammans med övriga editorer bidrag till denna tidskrift. Vårt mål är att publicera nyskapande, högkvalitativ forskning inom integrerad och uthållig vatten och avloppshantering. Ytterligare information finns på följande blogpost: https://blog.frontiersin.org/2018/12/12/making-waves-paolo-perona-and-bjorn-vinneras-lead-new-water-related-section-in-frontiers-in-environmental-science/. Eller direkt på specialiseringens hemsida: https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/sections/water-and-wastewater-management

KontaKt Björn Vinnerås

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *