Deltagarna från Naturvetarmästarna kom på besök

Deltagare i Naturvetarmästarna – en tävling i naturvetenskap för 9:e klassare som genomförs på Rosendalsgymnasiet besökte vårt Fluglarvskomposteringslaboratorium på SLU i Uppsala.
Björn Vinnerås, ledare för kretsloppsteknikgruppen, introducerar vår vision och olika forskningsriktningar till våra besökare. Foto: Evgheni Ermolaev.

Vår vision är att utveckla och utvärdera tekniska lösningar för säker och hållbar återföring av växtnäring från avfall och avlopp till jordbruk i ett kretsloppssystem.

Demonstrationen omfattade två av flera system som gruppen utvecklar: organisk avfallshantering med hjälp av fluglarvskompostering med larver från den amerikanska vapenflugan samt hållbar gödselproduktion genom urintorkning. Både systemdesign och komponenter presenterades och ledde till flera frågor och diskussioner med eleverna.

Arbete med elever från både grundskola och gymnasium är en del av vår strävan efter att sprida kunskapen om nya lösningar inom miljö- och kretsloppsteknik. Det övergripande målet är att få en bredare kunskap i samhället kring hur vi kan uppfylla FN:s uthållighetsmål.

Kontakt:
Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *