Ny publikation: Hälsorisker från bevattning av avloppsvatten i Bolivia

I vår senaste studie publicerad i Journal of Water and Health bedömde vi patogenflödena i ett system för återanvändning av vatten och näringsämnen för produktion av sallad i en stadsnära zon i höglandet i Bolivia. Virala och bakteriella indikatorer och parasitmasksägg kvantifierades i jord-, vatten- och salladprover tagna under en skördesäsong och bearbetades sedan statistiskt för att analysera flödena av mikrobiell kontaminering i hela systemet.

Några nyckelfynd var: i) den redan kända effekten av flodstrandsfiltrering på mikrobiell kvalitet på vatten kan förbättras avsevärt genom att skydda vattenuttagsbrunnarna, och ii) flödet av patogener till sallad visade sig vara betydande från vatten och försumbar från jord när bevattning sker via fåra.

Perez-Mercado, L. F., Lalander, C., Joel, A., Ottoson, J., Iriarte, M., Oporto, C., & Vinnerås, B. (2018). Pathogens in crop production systems irrigated with low-quality water in BoliviaJournal of Water and Health. In Press.

Kontakt: Luis Fernando Perez-Mercado

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *