MACRO slutsem 27 november 2018

”Höstens mest spännande konferens om framtidens avloppssystem, 27 november i Stockholm! Anmäl dig nu till projektet MACROs slutkonferens, deltagaravgiften är självkostnadspris enbart 500 kr. Du får ta del av MACROs resultat och slutsatser och höra experter och förtroendevalda diskutera:                                                                                                          Vad är kunskapsläget om teknik och miljönytta för källsortering av lopp och matavfall?          Vilka erfarenheter finns från de första större projekten i Sverige och Europa?                                Vilka nyttor ska framtidens avloppssystem skapa och hur ska vi styra mot cirkulära systemlösningar?

Dessutom kommer vi och alla projektet MACROs 20 partners finnas på plats och berättat om vårt arbete. Vi ser fram emot att träffa dig i Stockholm den 27 november! Läs mer på https://vaguiden.se/2018/09/27-november-2018-slutkonferens-for-projektet-macro-mat-i-cirkulara-robusta-system/  

Slutkonferens-slutligt-program  

Kontakt: Cecilia Lalander or Jennifer McConville

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *