Vad larver behöver

I vår studie, som just publicerats i Journal of Cleaner Production, var vi intresserade av att förstå hur substratet (det vi ger till larverna) påverkar effektiviteten av fluglarvskomposteringen vad gäller bioomvandlingsfaktorn (hur mycket av ursprungsmaterialet som omvandlas till larvbiomassa), tiden det tar för larverna att utvecklas och larvernas överlevnadsgrad. Vi jämförde processeffektiviteten av nio olika substrat och två kontrollsubstrat och jämförde sedan effektiveten med substrategenskaper, såsom proteininnehåll och C / N-förhållande.

Vi kom fram till att substrategenskaperna som hade störst inverkan på bioomvandlingsfaktorn och larvutvecklingen var den dagliga matningsdosen per larv av organiskt material och proteiner, medan endast den dagliga matningsdosen av organiskt material påverkade den slutliga storleken på larverna. Substraten som vi tyckte var mest lovande för behandling med larverna av den amerikanska vapenflugan var slaktavfall, en blandning av slaktavfall och frukt- & grönsaksavfall, matavfall och mänsklig avföring. De substrat som vi inte tycker verkar allt för lovande (låg bioomvandlingsfaktorn, långsam larvutveckling) var avloppsslam och frukt-, & grönsaksavfall.

Om du är intresserad av att få reda på mer, läs hela artikeln här:: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.017

Kontakt: Cecilia Lalander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *