Öppet [växt]hus 25 september

Den 25 september kl 13-16 har vi öppet [växt]hus i vår forskningsanläggning för fluglarvsbehandling på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av den amerikanska vapenflugan och vår forskning om avfallshantering med dess larver.

Under öppet [växt]hus kommer forskarna i kretsloppsteknikgruppen presentera pågående projekt.


Du finner vår forskningsanläggning på Ultunaområdet i Uppsala, Lennart Hjelms väg (se kartan nedan).

Kontakt
Cecilia Lalander

One thought on “Öppet [växt]hus 25 september

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *