Monthly Archives: August 2018

Fluglarvskompostering presenterades vid Matologi


Vår fluglarvsgrupp deltog i evenemanget Matologi som årligen arrangeras av SLU. Fokus för årets utställning var svinn och klimat. Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Panav Gupta presenterade konceptet Kretsloppsfluga, en fluglarvsbaserad behandling av organiskt avfall som utvecklats av gruppen. Vidare visades behandlingsmodulen som är skalbar att behandla ett ton om dagen och som nu testas vid en pilotanläggning i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Continue reading Fluglarvskompostering presenterades vid Matologi

Fly larvae composting presented at Matologi

Our fly larvae team participated in the yearly Matologi event organized by SLU. This year’s exhibition had a focus on waste and climate. Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto and Panav Gupta presented the Kretsloppsfluga concept being developed by the group and showed the treatment module currently being tested at a pilot plant at Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Continue reading Fly larvae composting presented at Matologi

The 6th Dry Toilet Conference, Finland

Prithvi Simha, PhD student at kretsloppsteknik, participated in the 6th International Dry Toilet Conference that was held in Tampere, Finland, between 22-24 August. Prithvi presented our ongoing research on alkaline urine dehydration technology and shared experiences of installing & operating a household-scale urine dehydration unit for three months at the SLU campus. 

Continue reading The 6th Dry Toilet Conference, Finland

Antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan


SLU arrangerade tillsammans med SIWI, SIANI and Nordea ett antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan. Annika Nordin var vår representant och talade om vikten av WASH (Water, Sanitation and Hygiene) för att begränsa spridning av antibiotikaresistens. Workshopen kring WASH och antibiotikaresistens lockade ca 20 personer. Den övergripande slutsatsen var att källsorterande sanitet kan vara ett sätt att effektivare kontrollera spridningen från avlopp. Detta eftersom både antibiotikan och patogenerna kommer att vara koncentrerade i en mindre fraktion som kan hanteras enklare jämfört med stora volymer blandat avloppsvatten. Kontroll av antibiotikaresistens kräver att fler aspekter än patogenavdödning beaktas vid behandling, dock kan hygienisering resultera i betydande förbättring av spridningen av antibiotikaresistens från avlopp jämför med nuvarande hantering.

Continue reading Antibiotikaresistens-seminarie under Världsvattenveckan

Antimicrobial resistance (AMR) seminar at the World Water Week


SLU co-organised an antimicrobial resistance (AMR) seminar at the World Water Week together with SIWI, SIANI and Nordea. Annika Nordin was our representative talking about the importance of WASH to limit the spread of AMR. The sub-workshop regarding WASH and AMR was popular, with 20 people attending. The general conclusion was that source separating sanitation may be a way to better control the spread as we contain most of the antibiotics and the pathogens in a concentrated fraction that could be managed in a simpler way compared to if it is diluted with water. Managing the AMR may require that more treatment aspects than pathogen control is considered. However, inactivating the pathogens may result in considerably improved situation compared to current situation.
Continue reading Antimicrobial resistance (AMR) seminar at the World Water Week

New intern working on fly larvae composting

Meet Panav Gupta – the group’s latest intern from India who is currently working with the black solider fly team. During his bachelors program in civil engineering, Panav was very interested in the field of waste management, especially the potential and economic outlook of using Black Soldier Fly Larvae (BSFL) for treating various types of waste. He is visiting our group at SLU for a two month long internship that began this July. During this time, he will learn about rearing and using BSFL for treating mussels and pig feed as well as understand the prospects of using BSFL for treating lignocellulosic biomass like rice straw – a possible solution for the problem of stubble burning  in North India.PC: Giulio Zorzetto Continue reading New intern working on fly larvae composting