Ny publikation: Hygieniska aspekter av urintorkningsteknologi

I en ny artikel publicerad i Water Research, Senecal et al. utvärderade vilka hygieniska hälsorisker som kan uppstå när människourin torkas ut. Experimentet inrättades för att simulera att den sista personen som använde toaletten (innan torkningsmediet byts) förorenar mediet med felplacerad avföring, utan tid för uttorkning av urinen, med andra ord det värsta scenariot. Det visade sig att urinuttorkning i sig uppnådde en koncentration <1 A. suum per 4 g torkat medium som uppfyller WHO: s riktlinjer för obegränsad användning.

Bakterierna och bakteriofagerna inaktiverades till under detektionsgränsen (100 cfu mL-1 för bakterier; 10 pfu mL-1 för bakteriofager) inom fyra dagar efter lagring vid 20°C. A. suum inaktiveringsdata anpassades till en icke-linjär regressionsmodell, vilket uppskattade en nödvändig 325 dagars lagring vid 20°C och 9,2 dagar vid 42°C för att uppnå en 3 log10-reduktion.

Fortsätt läsa hela artikeln: Senecal, J., Nordin, A., Simha, P., & Vinnerås, B. (2018). Hygiene aspect of treating human urine by alkaline dehydration. Water Research. In Press.

Kontakt: Jenna Senecal

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *