Ny publikation om torkning av jonbytbar människourin

I en nyligen publicerad studie som publicerades i Water Research undersökte medlemmar i Kretsloppsteknikgruppen möjligheten att alkalisera människourin genom anjonbyte och torkning av urin till ett torrt gödningsmedelpulver.

Färsk urin leddes genom en jonbytare, stabiliserad genom alkalisering (pH> 10), tillsattes till ett alkaliskt medium (träaska/alkaliserad biokol) och torkades

Simha, P., Senecal, J., Nordin, A., Lalander, C., Vinnerås, B., 2018. Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation, Water Research. In Press. doi: 10.1016/j.watres.2018.06.001.

Studien undersökte tre aspekter: (i) kan urin alkaliseras för att stabilisera urea-N genom att använda en jonbytare? (ii) kan alkaliserad urin torkas? och (iii) hur kan urintorkningsgraden optimeras? Studien visade att genom utbyte av kloridjoner i urin med hydroxidjoner kan urin alkaliseras och stabiliseras, vilket underlättar lagring eller rörtransport. Den alkaliserade urinen torkades i tre olika behandlingar, vilket resulterade i torkningshastigheter mellan 6 till 12 liter urin per dag i en kvadratmeter antingen träaska eller KOH-dopad biokol. Behandlingarna resulterade i märkbar återhämtning av näringsämnen från urin: >70 % N och 100 % P och K. Studien utvecklade också en kubisk responsytmodell för att optimera uttorkningshastigheten för urin i träaska.

För att uppnå hög grad av validering av näringsämnen föreslår studien att man kombinerar källseparation av människourin med alkalisk torkning.

Kontakt Prithvi Simha

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *