Vår fluglarvsforskning beskrivs i Forskning & Framsteg

English version below.

Cecilia Lalander, forskaren som leder fluglarvsbehandlingsforskningen i kretsloppsteknikgruppen, har intervjuats av Anna Forster för den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg. I artikeln diskuteras olika fördelar med att använda larver av amerikanska vapenflugor för omvandling av avfall till något värdefullt. Bland annat diskuterades hur mängden smittspridande mikroorganismer, läkemedelsrester och bekämpningsmedel minskar, samt bidraget av denna typ av avfallshanteringsmetod för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Frågor som rör implementering av denna teknik, som exempelvis de begräsningar som EU-lagstiftning innebär, lyfts också i artikeln.

För att läsa artikeln, klicka på länken: https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/larverna-fixar-biffen


Our fly larvae composting research is featured in a Swedish journal “Forskning & Framsteg”

Cecilia Lalander, the researcher leading fly larvae composting research at the Environmental Engineering group, has been interviewed by Anna Froster for the Swedish popular scientific journal Forskning & Framsteg. The article discusses various issues and achievements around the use of black soldier fly larvae to convert waste to value. Among others, the benefits discussed are that of the sanitization effect of the treatment, the reduction of pharmaceuticals as well as contribution of this waste management strategy towards reaching UNs sustainable development goals. Current issues with method implementation, including the EU legal restrictions, are also lifted in the article.

To read the full article follow this link: https://fof.se/tidning/2018/5/artikel/larverna-fixar-biffen

Contact
Cecilia Lalander

Posted by Evgheni Ermolaev

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *