Ni hao!

Mellan 4 och 20 maj lämnade fyra medlemmar (Cecilia Lalander, Evgheni Ermolaev, Giulio Zorzetto och Viktoria Wiklicky) i vårt fluglarvskomposteringslag sitt naturliga habitat i Sverige (skrivbord och växthus) och bytte det till ett tillfälligt nytt hem lite längre öster: Kina.

Deras första stopp var Fuyang, en stad som anses vara “liten” enligt kinesisk standard, belägen i nordvästra Anhui-provinsen. I en vecka hjälpte SLU:s flyglarvskomposterare en lokal grisuppfödare att inrätta ett gårdsbaserat fluglarvskomposteringssystem för hantering av gödseln från gårdens 300 grisar.

Foto: Viktoria Wiklicky, Evgheni Ermolaev

Trots den snabba visiten lyckades laget upprätta en barnkammare kläckning av vapenflugelarverna och ett första system för att behandla den färska grisgödseln.

Foto: Evgheni Ermolaev


Trots att laget utmanades av den lokala, något aggressiva, flugpopulationen (t.o.m. lokala vapenflugor hittades, även fast den dominerande flugan var av husflugebörd), lyckades de till slut starta upp ett fluglarvskomposteringssystem med ägg som inhandlats av en lokal vapenflugeproducent.

Foto: Evgheni Ermolaev

Lärdomen från visiten var att det är möjligt att starta upp ett fluglarvskomposteringssystem från ingenting, om det finns goda förutsättning på plats (lokal, ventilation, lokalt stöd (språkbarriärer), möjlighet att införskaffa övrig utrustning). Dessutom blev flyglarvskomposteringslaget inbjudet att presentera sitt fluglarvskomposteringssystem vid Shanghai Engineering Research Center of Breeding Pig och i ett möte med den lokala ledningen diskuterade möjligheter för samarbete för att uppnå ett mer hållbart sätt att hantera grisgödsel hos grisuppfödare i olika delar av Kina.

Från 15-18 maj deltog gruppen från SLU på den andra internationella konferensen om insekter för att utfordra världen (IFW, Insects to feed the world II) i Wuhan (http://ifw2018.csp.escience.cn/dct/page/1). Mer än 270 deltagare från 40 länder deltog, 104 presentationer hölls och 61 postrar presenterades. Ungefär 40 % av det presenterade materialet var direkt eller indirekt kopplat till den amerikanska vapenflugan. Vi hade gott om möjligheter att utbyta kunskap och utöka vårt nätverk. Kärnbudskapet som levererandes under konferensen var att för utvecklingen av fluglarvskomposteringsindustrin krävs samarbete mellan olika parter – likaväl inom uppfödning av flugorna, för användning av fluglarverna för avfallshantering som för producering av djurfoder. Många frågor är ännu obesvarade och tillsammans med andra samarbetspartners kan vi klara av de utmaningarna vi kommer att stå inför då fluglarvsbehandlingstekniken sprids allt mer.

谢谢中国 (Xièxiè Zhōngguó)

Contact Cecilia Lalander

Compiled by Viktoria Wiklicky, posted by Evgheni Ermolaev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *