Framtidens avloppssystem workshop Monte Verita, 14-17 mars

Björn Vinnerås deltog i detta möte på ETHs kursgård Monte Verita i Ascona i södra delen av Schweiz. Platsen var en av de mer bildsköna mötesplatser man kan tänka sig med palmer i förgrunden och snöklädda berg i bakgrunden. Utsikten från konferenscentret Monte Verita. PC: Björn Vinnerås

Fokus Deltagarna i mötet var 35 internationella experter omkring decentraliserad sanitet. Fokus för diskussionerna var framtidens enskilda avlopp med ett specifikt fokus på lokala lösningar. Bernhard Truffer, EAWAG presenterar skillnaden i kostnad mellan centralicerade och decentraliserade system i relation till antalet användare i Schweiz. PC: Max Maurer

Bland annat presenterade deltagare från Paris att man arbetar för att installera en miljon urinsorterande toaletter under de kommande 20 åren. Den största frågeställningen för dem är avsaknaden av fungerande, väldesignade urinsorterade toaletter. Slutsatsen från diskussionerna under workshopen var att det internationella intresset för lokala lösningar ökar då alltfler regioner får problem med vattenförsörjningen eller hanteringen av avloppsvattnet. I fallet med Paris arbetar man med urinsortering för att minska mängden kväve som kommer ut i floden Seine medan i San Fransisco tittar man på sätt att behandla avloppsvattnet så att det på ett säkert sätt kan ledas tillbaka ut i dricksvattenätet igen. Oavsett vad målet är så ser flertalet decentraliserade lösningar som det mest realistiska alternativet på grund av flexibiliteten och att det då blir ett komplement till dagens system.


Contact Björn Vinnerås

Post published by Prithvi Simha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *