Monthly Archives: April 2017

Öppet [växt]hus

Foto: Anna Simonsson

Den 16 maj kl 13-16 har vi öppet hus i vår fluglarvskomposteringsanläggning på SLU Ultuna campus i Uppsala. Vi kommer då att visa vår anläggning för uppfödning av flugor och larver. Vi kommer även visa hur långt vi kommit i uppskalningen av behandlingsmodulen som konstrueras i samarbete med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö för behandling av ett ton avfall per dag som planeras vara färdig i september i år. Continue reading Öppet [växt]hus

Open [green]house

Foto: Anna Simonsson

On May 16 at 13:00-16:00 we will have Open House in our fly larvae composting facility at SLU campus Ultuna in Uppsala. We will demonstrate our facility for growing and breeding of flies and larvae. We will also show how far we have progressed in the scaling up of the treatment module, which is being developed in collaboration with Eskilstuna Strängnäs Energy and Environment for treatment of one ton of waste per day scheduled to be completed in September this year. Continue reading Open [green]house