Ho Ho Ho

Julen är ju nästan här, vad sitter inte bättre då än en tidig julklapp! Jag nyper mig fortfarande i armen, men det verkar onekligen som att det faktiskt stämmer. Jag har fått mig en travhäst! Jag deläger hästen tillsammans med familjen och Rebel som han heter har nu kommit till Jämtland. Han är en sexårig starthäst som kommer från stallet jag jobbade i en del förr. Körde första gången idag och är redan kär i hästen. Så nu försöker jag njuta lite extra.


Rebel Yell Face. E. Raja Mirchi, U. Add a lil Bourbon

Förra veckan hade vi en föreläsning på länk med Mia Riihimäki, som är en veterinär med luftvägar som specialistområde. Det var en mycket intressant föreläsning. Vi fick med oss mycket information, där vissa saker fastnade lite extra. För att ni skall få ett hum om vad det handlade om tänkte jag lista några saker jag tyckte var extra intressant här:

– Stallet= en riskfaktor för luftvägssjukdomar. Ingen häst är anpassad för att leva i ett stall och inget stall är (tillräckligt) anpassat för att hästar skall leva där. Åtminstone inte i jämförelse med livet utomhus (som hästarna ju är skapta för). Det finns mer föroreningar i luften i stall jämfört med luften utomhus och stallventilationen kan inte ventilera ut alla partiklar. Mätningar har gjorts i stall där det uppmäts finnas 50 olika arter av mögel, kvalster och oorganiska komponenter.

-Det tillsammans med ammoniaken som avges i urinen i ströet riskerar att reta hästens luftvägar. Den dammiga luften riskerar att leda till hästar som blir astmatiker (vilket inte är så särskilt ovanligt) som tidigare kallats bronkit och kvickdrag men idag går under benämningen RAO- ”Severe equine Astma. Hos ridhästar leder det ofta till allvarligare fall där hästarna börjar bukandas. Det gör dem för att luftvägarna blir retade och blir så täta att de måste trycka ut luften med bukmuskulaturen. Travhästar får sällan ett så långt sjukdomsförlopp. Istället är det vanligare att de får en ”mild/moderate equine astma”. De får då lindigare symptom som håller i sig. Slutsatsen som går att dra är att lösdrift är det bästa för hästars luftvägar. Är det inte möjligt bör de få  vara ute så mycket som möjligt!

-Ammoniak (från strö) kan reta luftvägarna då de fräter sönder näshåren. Hästens immunförsvar försämras då eftersom flimmerhåren skall fånga upp bakterier och partiklar. Detsamma gäller vid en dålig ventilation, om hästen inandas luft med mycket partiklar eller mögel.

—> En studie har gjorts på fullblod som gick på lösdrift och sedan fick flytta in i stall. De hade aldrig stått i ett stall innan studien. Det tog endast 5 timmar (!) inne i stallmiljö innan de fick bakterier i luftvägarna.

*För hästens luftvägar är torrhö inte att föredra. Mätningar har visat att torrhö som blöts upp 30 min före utfodring ledde till att det innehöll 90% färre partiklar. Hösilage innehåller 70% färre partiklar än torrhö. Hos en ”hosthäst” kan detta förvärra symptomen rejält. Detsamma gäller halm som strömedel.

*Ge grovfodret på marken! Hästens luftstrupe och matstrupe sitter väldigt tätt och när hästen äter sänks det en klaff över luftstrupen, för att det inte skall komma mat i luftstrupen. Om hästen äter från ett hönät/höhäck finns det en risk att klaffen inte stängs igen ordentligt, vilket leder till att partiklar retar luftvägarna. Hästar är inte skapta för att äta med huvudet upprätt utan från marken och detta är ett alltså ett problem som kan undvikas genom att ge all mat på marken (vilket även skonar rygg och nacke från onödigt slitage).

*Kyla= en riskfaktor för luftvägsproblem? Tidigare studier på bland annat draghundar och skidåkare har påvisat kyla som en riskfaktor för luftvägarna. Träningsprov gjordes och redan vid -3 grader fick de problem med luftvägarna. Det behövs mer studier på häst för att kunna dra någon slutsats kring ett eventuellt samband.

*Spolmask- en riskfaktor för luftvägsproblem. Unghästar drabbas i viss utsträckning av detta. Spolmask syns inte alltid i träckprov. De färdas via lungorna och normalt sett utsöndrar de inte sina ägg här, men maskarna kan reta lungorna och speciellt om hästen har mycket mask. Detta kan visa sig genom symptom så som att hästen hostar.

Varför hostar en ”hosthäst”? (Alla dessa är riskfaktorer även hos en ”frisk” häst). Ex:

  • Ofta genetiskt
  • MILJÖ, stallmiljö och utomhusmiljö
  • Äter foder med partiklar/ står på felaktig typ av strö?
  • För hög ammoniakavgivning i luften?
  • Spolmask?
  • Äter hästen från ett hönät?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *