Vad behöver unghästen kunna på examinationen?

Hantering: Unghästen ska vara i gott skick samt vara lätthanterad. Hästen lyfter lätt på hovarna och utrustningen kan sättas på utan problem.

Handhäst: Unghästen kan utan tvekan följa på båda sidor om ridhästen, den följer i alla gångarter (skritt, trav/tölt, galopp). Unghästen är bra placerad, den stretar inte mot tygeln och kan stå still tålmodigt. För högre poäng ska unghästen kunna följa ridhästen på mer avancerade vägar, som böjda spår inåt och utåt.

Häst vid hand: Unghästen kan utan tvekan följa på båda sidor om ledaren, den följer i skritt och trav eller tölt. Unghästen är bra placerad, stretar inte emot tygeln och kan stå still tålmodigt. Unghästen ska också kunna gå bakom ledaren och följa i skritt och trav eller tölt. Ungästen ska kunna strykas över kroppen med pisken samt sidföras från marken. För högre poäng ska unghästen kunna följa ledaren på mer avancerade spår, som böjda spår inåt och utåt.

Longering: Unghästen kan longeras i skritt och trav i båda varven, den har bra framåtbjudning och är uppmärksam på ledaren. För högre poäng kan ledaren visa exempelvis att unghästen kan longeras i galopp och göra halt på voltspåret.

Ridning: Unghästen visas på vald plats och kan ridas i tre eller fyra stabila gångarter (hänsyn tas till hästens gångartsanlag som visades vid besiktningen). Unghästen svarar villigt och utan spänning på ryttarens hjälper och stretar inte emot. Unghästen ska kunna sidföras under ryttare. Unghästen står still vid upp- och avsittning som också kan göras från båda sidor av hästen.

Ridning av examinator: En examinator sitter upp och rider unghästen och bedömer hästens beteende i ridning samt hur välutbildad den är. Examinatorn kontrollerar att unghästen tränats väl och anpassat för den individen och dess förutsättningar.

En enkel och övergripande förklaring på hur examinationen med unghästarna går till, ovan står det som krävs för godkänt – ju bättre unghästen och tränaren presterar i varje moment, desto högre betyg. Tränaren ska även diskutera/analysera träningsperioden och examinationsmomenten som utförts inför examinatorerna.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *