Till alla klimatskeptiker

Av Dennis Eriksson, Institutionen för växtförädling och bioteknik, SLU Alnarp


Det finns väl knappast någon som har
missat de senaste årens intensiva diskussion om växthuseffekten och den ökande
globala medeltemperaturen, framförallt inte efter att FN:s klimatpanel IPCC  och Al Gore fick
dela Nobels fredspris förra året. Ett snabbt sökande i bloggosfären på orden klimat, klimatförändring, växthuseffekten och
global warming antyder
dock att det är klimatskeptikerna – dvs de som förnekar att den globala
medeltemperaturen har ökat och/eller att temperaturökningen är orsakad
av människan och/eller att det är ett problem – som dominerar debatten.
Det gjorde mig lite förvånad. Jag trodde inte att det fanns så många sådana
stolliga idéer kvar, med tanke på den mängd av information som sköljt över oss
de senaste åren.

Jag saxar in lite citat/rubriker som jag
har hittat på en del bloggar:

 Är
klimathotet på riktigt?

Det kommer
nya fakta
eller vetenskapliga bevis i stort sett varje dag som motbevisar
IPCCs teori att människan påverkar klimatet.”

Det
börjar bli lite problematiskt
med alla köldrekord. När det är kallt är det
naturligt men när det är varmt är det människans fel.”

Koldioxidens
bidrag är litet.

Koldioxid
är extremt bra
, en absolut nödvändighet för livet själv. Högre
koldioxidhalt innebär att växtriket växer mer, behöver mindre vatten, och
därmed avger mer syre.”

Precis
som religiösa fanatiker
inte har någon rätt att köra ned sina dogmer i
halsen på folk, har inte heller miljöaktivisterna någon rätt att köra ned sina
“vetenskapliga” föreställningar i halsen på folk.”

Det
kommunistiska klimatmanifestet.

EU
håller på att utvecklas
till en storsocialistisk stat. Det handlar om en
attack mot vår frihet och den fria marknaden.”

Men vad klimatskeptikerna än säger så är
så gott som alla seriösa klimatforskare överens om att ökande koldioxidhalt i
atmosfären gör att jorden blir varmare och att antropogena utsläpp av
växthusgaser bidrar till denna process. Vetenskapshistorikern Naomi Oreskes
gjorde år 2004 en genomgång av
de 928 artiklar som innehöll orden “global climate change” och fann ett totalt
konsensus kring teorin att mänskliga aktiviteter orsakar klimatförändringar.

Det finns många klimatskeptiker som
resonerar lugnt och sansat och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, men
tyvärr så hittade jag på diverse bloggar en lång rad helt stolliga argument.
Här är några vanliga:

Medeltemperaturen
har faktiskt inte ökat sedan 1998.

Koldioxid
är ett obetydligt ”spårämne”
i atmosfären eftersom den bara utgör 0,038%,dvs 380 ppm (parts per million), och den har därför ingen effekt på klimatet. (Sanningen
är att man kan se ett mycket tydligt samband mellan koldioxidhalten i
atmosfären och medeltemperaturen i mätdata över de senaste 650.000 åren, där
koldioxidhalten har pendlat mellan 180 och 280 ppm
.)

Och
även om nu koldioxidhalten
skulle ha betydelse för klimatet så är det ju
faktiskt inte bara människan som bidrar med denna gas, utan även alla djur som
går omkring och andas.

Klimat-alarmismen
handlar inte om klimatet utan om att ta kontroll över individen och nedmontera
hela vårt välstånd.

– Det har hänt förr. Jorden har i urtiden
varit både varmare och kallare än vad den är nu. (Visst har den det. För
drygt 250 miljoner år sedan ökade medeltemperaturen till 6 grader varmare än
vad vi har idag, koldioxidhalten hamnade någonstans mellan 2000 och 3000 ppm
och syrehalten sjönk drastiskt. 90% av allt liv i haven och 75% av allt liv på
land utrotades inom en mycket kort period. Vi vet mycket väl att det blir
eländigt för väldigt många om jorden blir varmare. Att temperaturen varierar i
ett geologiskt tidsperspektiv kan vi inte göra något åt, men vi måste försöka
hindra den uppvärming som orsakas nu av oss människor
.)

– Det hänvisas dessutom ibland till The 2008
International Conference on Climate Change
, som hölls i New York i mars,
där IPCC kritiserades och det hävdades att klimatförändringarna enbart har
naturliga orsaker och är inte orsakade av människan. (Haken är bara att
konferensen organiserades och sponsrades av Heartland Institute, en amerikansk
tankesmedja som åren 1998-2005 mottog sammanlagt 560.000 dollar av världens
största oljeproducent  ExxonMobil. Och trots att det anges som en
vetenskaplig konferens så var det bara ett fåtal vetenskapsmän/kvinnor som
deltog. Dessutom kan du ju ta en titt på listan över konferensens
medfinansiärer
. Say no more.
)

 

Vad beror då denna skepsis på? Skepsis kan
ofta vara sund och viktig för att driva kunskap och debatt framåt, men i det
här läget blir det bara stolligt. Jag tycker mig se tre huvudsakliga orsaker:

1. Folk är bekväma och vill inte ändra sin
livsstil. När man vill att det ska vara på ett visst sätt så tar man på
skygglappar.

2. Man drunknar i informationsflödet och
slår ifrån sig för att man helt enkelt inte orkar ta in allt elände.

3. Man har ”hört det förr”. Det var
kvicksilver och bekämpningsmedel på 1960-talet, kärnkraft och älvkamp på
1970-talet, surt regn och ozonhål på 1980-talet, Öresundsbron och Dennispaketet
på 1990-talet. Och vi lever ju fortfarande! (Javisst, vi har haft
miljöproblem förr och en del har vi lyckats komma till rätta med. MEN det har
inte hänt av sig själv. Det har tagit en väldig massa jobb under många år.
Problemet med klimatförändringarna kommer inte heller lösa sig av sig själv
.)

Tack och lov är det dock inte total öken i
bloggdjungeln. Tidningen Arbetaren gör en hedervärd insats med sin klimatblogg och här
hittade jag en blogg som på ett utmärkt sätt granskar klimatskeptikernas
argument.

Jag håller definitivt med om en sak , och
det är att där finns en hel del osäkerheter kring klimatförändringarna. Men
dessa osäkerheter handlar framförallt om omfattningen och den exakta
geografiska distributionen
av klimatförändringarna, exakt hur illa det
skulle gå
om vi bara blundar och kör på, samt exakt vilken nivå av
antropogena växthusgasutsläpp vi måste ner i för att systemet ska stabiliseras.
Det är därför man läser många ”very likely” och ”with high confidence” i IPCCs
rapporter. Frågan är inte alltså längre OM vi har ett problem, utan HUR
STORT
det är och VAD vi ska göra åt det.

Följande vet vi med säkerhet idag:

Jordens
medeltemperatur har ökat
med 0,74 grader Celsius de senaste 100 åren
(1906-2005), med betydligt högre ökning den andra hälften av århundradet
relativt den första hälften.

De årliga
utsläppen
av koldioxid ökade med omkring 80% från 1970 till 2004.

Faq21fig1

– Sedan industrialiseringens början kring
år 1750 har halten koldioxid i atmosfären ökat från en historiskt sett stabil
nivå  på omkring 280 ppm (parts per million) till 379 ppm år 2005 (se
bild). Den historiska halten av atmosfäriska gaser känner man till genom analys
av isborrkärnor

från Antarktis och Grönland.

– Även växthusgaserna metan och
dikväveoxid följer samma branta kurva uppåt (se bild).

– En studie på isborrkärnor som
publicerades i Science år 2005 visade ett starkt samband mellan temperatur och
atmosfärisk koldioxidhalt. Dessutom visades att koldioxidhalten pendlat mellan
omkring 180 och 280 ppm de senaste 650.000 åren, och har aldrig under denna tid
varit över 300 ppm.

I Sibirien finns väldiga metanlager som
kan börja läcka ut ifall permafrosten tinar upp.

I peruanska Anderna har 22% av
glaciärerna smält bort sedan 1970.
Detta får svåra konsekvenser bland annat för huvudstaden Lima, som redan
upplever vattenbrist. Samma trend ser man för glaciärer i Bolovia, Ecuador,
Colombia och Venezuela.

Den arktiska isen smälter mer om
somrarna nu än den gjorde under 1980- och 90-talen, och den smälter snabbare än vad
klimatmodellerna har förutsagt.

Nu får det räcka med siffror för denna
gång. Men jag ska också länka till några rapporter och artiklar som diskuterar
problemet med klimatförändringarna, och jag skulle mycket gärna vilja att alla
ni klimatskeptiker tar er tid att ögna igenom dessa.

IPCCs rapporter från åren 1990, 1995,
2001 och 2007. Framförallt är det ju den senaste
som är viktig att läsa (pdf).

Sternrapporten som visar att det lönar
sig ekonomiskt att satsa på klimatstabiliserande åtgärder.

DNs artikelserie om scenarier vid olika
många graders uppvärmning.


 

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

About Dennis Eriksson

Jag doktorerade vid SLU i Alnarp, där jag jobbade med att utveckla ett perennt odlingssystem med fältkrassingen som insådd fröoljegröda. Numera är jag anställd som postdoc vid Köpenhamns universitet, där jag jobbar med att effektivisera kvävemetabolismen i korn för att kunna utveckla sorter som ger bibehållen avkastning vid lägre näringstillförsel. Min ambition i yrkeslivet är att bidra till ett miljömässigt hållbart jordbruk genom att utnyttja genetiska resurser till att utveckla resurssnåla och högpresterande grödor.
This entry was posted in Dennis Eriksson, klimat, miljö. Bookmark the permalink.

26 Responses to Till alla klimatskeptiker

 1. Per Welander says:

  Oj vad politisk du är och långt från vetenslapen. Du hänsvisar till Oreskes undersöknig som har blivit ordentligt vederlagd. Globala temperaturen har sjunkit sen 1998 eller 2001 (välj själv). Förnekar du det? Ingen seriös forskare hänvisar idag till Al Gore. Alla hans fel i filmen dömer honom som oseriös. Om du fortfarande tror på klimatbluffen kan du slå vad mig mig om globala medeltemperaturen framöver. Titta på min blogg.

 2. Per Welander says:

  Ursäkta stavfelen. Korrekturläste för snabbt 🙂

 3. recon says:

  Lustigt, SLU = koldioxidens vänner, det absolut fjantigaste klimatpropagandastycke som går att hitta på nätet:
  http://koldioxidensvanner.slu.se/
  Resten av din trovärdighet försvann i ett huj när du påstår att Arbetarens klimatblogg gör ett bra arbete, skrattretande.
  Dessutom glömde du ju nämna min ”klimatförnekarblogg”.

 4. Magnus says:

  recon. Visst är Arbetarens klimatblogg bra… de skrev ett tag om 100 procent nedskärning av utsläppen, men nu har de ändrat det till 122 procent nedskärning av utsläppen. Inga mellanmjölksmesar där. Dessutom hyllingar av Gore, vaje gång de nämner honom. Särskilt det om Venus citerades noga hela stycket och berömdes att han tog upp det exemplet. Det tycker säkert Dennis Eriksson är bra, och visst är det!
  Detta inlägg heter ”122 procent till 2020” och handlar bl a om Greenhouse Development Rights, GDR, något nytt mänskliga rättigheter ersatts med. (Går ut på att rättvisestyra individers konsumtion så att amerikaner blir så fattiga som möjligt osv.):
  http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2008/10/02/122-procent-till-2020/

  Har inte läst igenom allt i denna post, men ser att det påstås att CO2-halten var stabil i isen, och eftersom den hockeyklubbasökat skulle hota klimatet.
  Dels nämns inte att över 2 av 3 läsare av Kemivärlden Biotech inte litade på CO2-värden från iskärnor — där ju gasen kan krypa i isen och en jämn nivå i isen därmed infinner sig — men inte heller de direktmätningar som gjorts och som Ernst-Georg Beck reviderat.
  Sedan har ju Aqua-satelliten falsifierat att klimatet starkt påverkas av CO2 enligt klimatmodellernas förstärkning från vattenånga och moln. Det finns inte en flera gånger stark förstärkning, utan tvärtom finns en dämpning — vilket är exakt vad man kan förvänta sig i naturliga dynamiska system i balans.

  Metanlagren i Sibirien hotas inte, där forskningen nu visat att permafrosten inte smälte under flera tusen år med 5 grader varmare klimat på de aktuella breddgraderna. En global warming-blogg kommenterade ganska bra: ”the researcher says that this deep permafrost”s ability to resist melting and thus not release vast amounts of carbon may cause global warming to occur at a slower pace than expected.”
  global-warming.accuweather.com/2008/10/permafrost_more_resilient_than.html

  Vidare är Sternrapporten en hårt kritiserad alarmistisk ytterkantsposition. Regleringvänlig och kostsam sådan.

  DN:s artikelserie om 6 grader är ju en re-write av journalisten och ickeforskaren Mark Lynas retoriska klimatalarmism.

  Slutligen något som inte har med inlägget att göra. Det troliga kommande decennier är att vi går in i en ny liten istid. Det menar otaliga solorskare världen över, och solen har slagit all-time-rekord och kanske 210-årigt rekord i lång solcykel. Jag tror att vi antingen får ett Dalton eller ett större Maunder Minimum, men solens beteende just nu är oroande. Men sån klimatutveckling har ju inget med socialism att göra, så det kanske var malplacerat att ta upp.

  Min blogg åxå:
  klimathot-gameover.blogspot.com

 5. Magnus says:

  Bäst att påpeka:
  Jag (eller Ernst-Georg Beck jag refererade) förnekar inte att människan ökat CO2-halten. Vi måste ha ökat den med minst 5 procent. Mer kan inte uteslutas, men att vi står för merparten av ökningen är inte troligt och isotopanalys visar att cirka 5 procent av CO2 i atmosfären är från fossil förbränning.
  Koldioxidhalten varierar annars med temperaturen, vilket Al Gore förtjänstfullt visar i sin presentation! (Om man stänger av ljudet och inte lyssnar på hans lögn om omvänt samband.)
  Även metanhalten tror jag människan ökat, säkert långt kraftigare. Men den är i växthuseffekt mindre än CO2 och om växthusgaser inte styr klimatet är det lugnt.

 6. Dennis Eriksson says:

  Per Welander,
  För det första, du säger att Oreskes undersökning har blivit ordentligt vederlagd. Det är att våldföra sig lite väl mycket på sanningen. Vad som hände var att socialantropologen Benny Peiser gjorde om Oreskes studie och tyckte sig finna 34 artiklar (3%) som förnekade att klimatförändringarna skulle ha något med människan att göra. Här (http://timlambert.org/2005/05/peiser/) är en lista med abstract från de 34 artiklarna. Döm själva. Hittills har jag bara kunnat hitta artiklar som hävdar att data inte är tillräckligt säkra för att bekräfta att människan påverkar klimatet. Men det är ju långt ifrån att förneka detsamma.
  För det andra, hur vetenskaplig är du själv? Du påstår att temperaturen har sjunkit sedan 1998/2001 genom att peta in en svagt lutande kurva som inte är statistiskt signifikant, med mätdata från ett fåtal år. Se denna länk (http://biologyandpolitics.blogspot.com/2008/01/klimatfrnekare-som-ljuger.html) för en granskning av statistiken. Och hur kommer det sig att många klimatskeptiker först kritiserar IPCC och menar att det inte går att säga något om långsiktiga klimattrender på bara 150 års mätdata, och sedan hävdar att temperaturökningen har avstannat, och till och med börjat minska, med 10 års mätdata som grund?
  För det tredje, jag hänvisar inte till Al Gore. Jag bara nämner att han fick nobelpris förra året, vilket faktiskt är sant. Al Gore är en propagandamakare av högsta rang, och hans film är enligt en brittisk domstol behäftad med åtminstone nio överdrifter (påståenden som inte är vetenskapligt bekräftade). Ordfront gjorde en utmärkt analys av hans verksamhet, läs gärna den (http://www.ordfront.se/www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202008/Al%20Gore%2010_11_08.aspx).

 7. Dennis Eriksson says:

  recon,
  Jag håller med dig helt och hållet om SLUs kampanj ”Koldioxidens vänner”, den är extremt dålig. Totalt överspelad ironi som inte funkar.

 8. Anders says:

  Att det är så kallade ”skeptiker” som dominerar klimatdebatten i bloggosfären blir ju tydligt inte minst i kommentarsfältet här.
  Lägg märke till den totala slutenheten: Oreskes anses ”ordentligt vederlagd” (vilket Dennis pedagogiskt visar att den inte är). Mark Lynas (belönad av brittiska Royal Society för årets bästa vetenskapsbok) sysslar med ”retorisk klimatalarmism”. Utforskandet av orsakssambanden mellan koldioxid och temperatur ignoreras helt. Och så vidare, med lite attacker på Al Gore.
  Utmaningen för realisterna är att fokusera debatten på de kvarvarande _verkliga_ osäkerheterna – hur bråttom är det, vilka åtgärder är mest effektiva, hur ska bördorna fördelas? Det råder ingen brist på frågor att vara oeniga om även om man accepterar vetenskapliga realiteter.
  Att älta det som sedan länge är överspelat inom vetenskapen är dock knappast meningsfullt. Hundarna skäller men karavanen drar vidare. Låt de så kallade ”skeptikerna” larma och göra sig till – vi andra har ett jobb att göra.

 9. Dennis Eriksson says:

  Magnus,
  Det verkar som att det här med GDR och 122% behöver förklaras lite närmre. 122% nedskärningar i koldioxid-ekvivalenter betyder inte att matematiken är galen eller att vi på något sätt ska suga upp koldioxid istället för att släppa ut. Det betyder att vi som utvecklat land har ett ekologiskt fotavtryck som går utanför våra gränser, och att vi har dubbla åtaganden. Vi ska minska våra egna, inhemska utsläpp samt bidra med investeringar i tex klimatvänlig teknik i utvecklingsländer. Du skriver: ”det går ut på att amerikaner ska bli så fattiga som möjligt”. Hallå, skärp dig. USA har en konsumtion per capita som ligger skyhögt över alla andra länder i världen. Vad det handlar om är att utvecklingsländer, av vilka många har en stor andel av befolkningen som lever under existensminimum, ska kunna fortsätta att prioritera en ökad levnadsstandard framför en radikal minskning av utsläppen. Vi i de utvecklade länderna ska ha råd att kompensera för detta, eftersom vi redan har en hög levnadsstandard. Håller du inte med om detta?
  Länken till forskningen om permafrosten tackar jag så mycket för, det var fint att läsa om. Jag hade missat dessa artiklar, och det är alltid trevligt när man får goda nyheter.
  Stern-rapporten kan man säga mycket om i politiska termer, men poängen att det kostar mindre med förebyggande åtgärder än det kostar att städa upp i efterhand har väldigt ofta visat sig vara korrekt.
  Jag skulle bli helt överlycklig om det visade sig någon gång i framtiden att ni skeptiker har rätt angående klimatförändringarna, jag menar, det finns väl ingen som VILL att det ska gå åt skogen med biodiversitet, matproduktion, vattenförsörjning mm. Men än så länge är jag skeptisk till er skeptiker.

 10. Anders says:

  Inte för att förstöra stämningen, men andra färska forskningsresultat pekar på att metanet i Arktis inte är särskilt stabilt: http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-the-methane-time-bomb-938932.html

 11. recon says:

  Snälla klimattroende, kan ni förklara följande för mig:
  Hur får ni till det att IPCC:s projektioner och AGW-hypotesen i sig är trovärdiga när den enda parameter som hittills stämmer någorlunda med dessa är en uppvärmning på norra halvklotet?
  -Södra halvklotet har ingen och har aldrig haft någon uppvärmning som överskrider marginalerna för naturliga variationer.
  -Mätdata från 3000 Argo-flöten har visat att haven inte har värmts upp globalt de senaste 4-5 åren.
  -Enligt två oberoende forskargrupper stiger havsnivåerna globalt med ca 1,46 mm/år, dvs det absolut lägsta värdet i IPCC:s intervall. Mätdata från TOPEX/Jason visar att havsnivåerna inte har stigit alls sedan 2006.
  -Det finns överhuvudtaget ingen AGW-signatur (dvs onormal uppvärmning) i troposfären över tropikerna, både satellitmätningar och radiosonddata visar samma sak. Detta i sig borde få varenda kritisk forskare att vakna till.
  -Ny forskning har visat att avsmältningen i Arktis de senaste åren beror mer på ovanliga vindmönster, klarare väder och industriellt sot än uppvärmningen över norra halvklotet som endast marginellt har bidragit till detta.
  -Tvärtemot IPCC:s scenarion kunde vi i Rapport höra för någon vecka sedan att ökenområden grönskar istället för att sprida sig.
  På frågan HUR STORT problem vi har, en nog så viktig fråga att besvara innan man plöjer ned miljarder på omställningar som kan bli mer kostsamma (ekonomiskt och humanitärt) än problemet i sig. Etanol-hysterin med de höjda matpriserna som följde är ett praktexempel på detta.
  Efter 30 års uppvärmning borde AGW-hypotesen vid det här laget ha stärkts genom observationer, i själva verket går det åt rakt motsatt håll. Så vad exakt är det ni klänger er fast vid när det gäller IPCC:s trovärdighet?

 12. recon says:

  Dennis: För att få upp stämningen igen, i en följdartikel två dagar senare kommenterar en av forskarna från en liknande brittisk expedition;
  ”The discovery of this system is important as its presence provides evidence that methane, which is a greenhouse gas, has been released in this climactically sensitive region since the last ice age”
  Mao är detta något som har hållit på några år eller så…
  Permafrostens stabilitet har f.ö. även tidigare fastställts av andra forskare

 13. Dennis: beundransvärt att du orkar ge dig i kast med förnekarna. Hang in there!
  recon: du framför väldigt mycket påståenden. På den här bloggen är det kutym att hänvisa till källor när man framför saker som kanske går stick i stäv med det som framförs av andra. Håll dig gärna till denna princip – det gör debatterandet mindre fruktlöst!
  När det gäller ökenspridningen – så är jag omedelbart insatt i frågan eftersom jag skrev en post om saken häromdan – där konstaterade jag t.ex. att grönskande ökenområden faktiskt förutsägs av IPCC! Läs gärna den posten: ”Vad skriver egentligen IPCC om ökenspridningen?

 14. Monitor says:

  Jag skulle vilja tipsa om en bra site på nätet som tar upp både ”klimattroendes” och ”kimatskeptikers” syn på klimatfrågan. Siten heter Climate Debate Daily och adressen är:
  http://climatedebatedaily.com/

 15. Dennis Eriksson says:

  recon,
  Som Harald säger så vore det bra om du hänvisade till dina källor. Men jag ska försöka diskutera dina argument ändå.
  – Du säger att södra halvklotet inte har haft någon uppvärming utanför marginalerna. En vild gissning är att det beror på att där finns mycket större vattenmassor än på norra halvklotet, som har större delen av jordens landmassor. Vatten har en mycket större tröghet än land när det gäller uppvärmning.
  ”Havsnivån har inte stigit sedan 2006.” Man kan inte se en klimattrend genom att gå två ynka år tillbaka, det tycker jag är ganska uppenbart. Med samma logik kan jag säga att det är faktiskt två grader varmare idag än det var igår, alltså går uppvärmingen av jorden med en rasande fart!
  Jag vet inte var du har läst att troposfären över tropikerna inte värms upp. Vad jag hittade efter lite sökande var en studie från år 1992 av klimatforskaren John Christy, vars data visade sig vara grovt felaktiga. Jag saxar ur en artikel från år 2005:
  ”Den vädersatellit som Christy utnyttjat skulle enligt planerna passera ekvatorn och samla in data vid samma tidpunkt varje dag. Till en början passerade den över ekvatorn klockan två på eftermiddagen lokal tid, men successivt försköts tiden och efter några år dök den upp vid ekvatorn först vid femtiden.
  – Sunt förnuft säger att det är kallare klockan fem än klockan två och det var det som snedvred resultatet. När vi justerade felet visade mätdata att hela troposfären värmts upp, skriver Mears och Wentz i Science.”
  Resten kan läsas här:
  http://www.kuriren.nu/arkiv/2005/08/23/Allm%E4nt+inrikes/2067336/Bred-kritik-mot-klimatforskares-resultat.aspx
  Ledsen, men jag tror att du får komma med bättre argument än dessa. Jag tror säkert att man kan hitta studier och mätdata som tyder på att klimatförändringarna inte orsakas av människan, men det är inte mycket. IPCC grundar sina slutsatser på att en överväldigande majoritet av data tyder på att människan påverkar klimatet. Så vad ska man säga?……ställningen i matchen Övertygade vs Skeptiker är i halvlek 158-3.

 16. recon says:

  Harald+Dennis:
  Jag försökte publicera länkar igår kväll men av någon anledning refuserades det som spam. Det mesta som jag drog upp finns omnämnt med referenser på min blogg. Några nyckelpunkter:
  Harald: Under IPCC-mötet i Valencia 2007 hävdade Pachauri följande: ”The most recent IPCC predictions indicate that dryland areas may be expanding.” [PDF]
  Din tolkning och IPCC-ordförandens skiljer sig alltså markant.
  Dennis: Låter som du borde uppdatera dig på forskningen gällande troposfären. Som jag nämnde saknas AGW-signalen i både satellit- och radiosonddata:
  Christy et. al 2007
  Douglass et. al 2007 (hela pappret)
  Sedan gällande ställningen i matchen, om man utgår från faktiska data istället för känslomässiga gissningar så står det 1-27 till skeptikerna och 4 oavgjorda. Poängtabell finns här. Men eftersom du är så säker på din sak så föreslår jag att du antar Per W:s vad, lättförtjänta pengar.

 17. recon says:

  Försöker igen med länk till Douglass papper.
  Länk:http://www.uah.edu/News/pdf/climatemodel.pdf

 18. recon: Det dokumentet du hänvisade till angående ökenspridningen var inte skrivet av Pauchari – det var riktat till honom! Skrivelsen är för övrigt en uppmaning till Pauchari att se till så att IPCC tar fram en rapport om kopplingen mellan ökenutbildning och klimatet – detta just eftersom kunskapsläget är oklart.
  När det gäller artikeln av Douglass et al – så noterar jag att den får sig en duvning på realclimate.org

 19. recon says:

  Harald: Ok, mitt fel. Men det rentvår tyvärr inte Pachauri och hans diverse uttalande i media:
  ”The area suitable for agriculture, the length of growing seasons and yield potential – particularly along the margins of semi-arid and arid areas – are expected to decrease”
  Och på något sätt har ju ändå föfattaren av brevet (som jag felaktigt kopplade till Pachauri) fått för sig att IPCC säger att ökenutbredningen ökar.
  När det gäller realclimate så noterar jag att detta inte är en peer reviewed publikation.
  I övrigt är det mest svammel av Gavin Schmidt på RC. Enl. denne skulle Douglass ha använt den mer justerade och till dags dato ej publicerade RAOBCORE radiosonddata version 1.4. isf 1.2.
  ClimateAudit har analyserat V1.4 och konstaterar att justeringarna i version 1.4 har samma magnitud som trenderna.
  Douglass motiverar i en kommentar (nr. 79) på denna blogg valet av RAOBCORE 1.2.

 20. Klockren bloggpost. Dessa ”skeptiker” är inget annat än konspiratoriker och retoriker som ytterst sällan ens sett ett akademiskt poäng i relevanta ämnen men ändock tror sig veta mer än expertisen.

 21. Zenter says:

  Inga riktiga forskare stödjer sig på ren politisk miljöaktivism vilket klimathotet är. klimatskatt? Den röstades igenom uppe på USA”s senaste Bailout. Vart är dom alternativa bränslena? Ser inga pengar som läggs på nya pumpar vi ska bara åka dyrare till jobbet med skuldkänslor. Vad händer med utvecklingsländerna när olja förbjuds? För att va forskare är vissa väldigt trångsynta..

 22. recon – du skrev: ”När det gäller realclimate så noterar jag att detta inte är en peer reviewed publikation.”
  Personligen anser jag att relevant kritik är relevant oavsett i vilket forum den framförs. Men den som inte håller med mig kan notera att kritiken nu också är publicerad:
  B.D Santer et al. 2008. ”Consistency of modelled and observed temperature trends in the tropical troposphere” publicerad i International Journal of Climatology.
  RealClimate kommenterar givetvis också saken.
  Det existerar alltså ingen motsättning mellan modellerna och troposfärtemperaturerna.

 23. recon says:

  Harald: Santer et al har inte visat något nytt i sitt papper, dom trollar med statistik i bästa hockey-stick stil och använder sig av andra, mer passande radiosond-mätserier för att validera sina kära modeller.
  Har skrivit om detta här

 24. Matte says:

  Jag börjar få svårt att hänga med vad ”klimat förnekarna” igentligen förnekar. Att vi har en klimat förändring (uppvärmning), eller om det är en naturlig (uppvärmning) av klimatet som vi ser just nu. Kan någon tala om för mig hur ni skall ha det?
  Svante Arrhenius postulerade och beräknade CO2:ens klimatpåverkan redan på 1930-talet. Hans resultat och beräkningsmodell har förfinats genom åren men resultaten har inte förändrats mycket. Med data från 1950 fram till 2004 hade vi en global temperatur ökning på ca: 0.5 grad, dock vid Arktiska breddgrader låg temperaturökningen närmare 2-3 grader. Något som var förutsett av klimatmodeller som togs fram på 1950-talet.
  Jaha, var kommer då CO2:en ifrån? Om man beräknar mängden kol som förbränts sedan industrialismens början bör man komma fram till ungefär 50% av den höjningen vi har sett i atmosfären. Resten gär att finna i haven, dock har jag inte orkat fullfölja den beräkningen…
  Magnus, var får du dina 5% ifrån?

 25. Matte says:

  Bör tilläggas att de klimatmodeller som jag hänvisar till gjordes med grund till hur atmosfärskemin påverkar vädret och klimatet.