Till alla klimatskeptiker

Av Dennis Eriksson, Institutionen för växtförädling och bioteknik, SLU Alnarp


Det finns väl knappast någon som har
missat de senaste årens intensiva diskussion om växthuseffekten och den ökande
globala medeltemperaturen, framförallt inte efter att FN:s klimatpanel IPCC  och Al Gore fick
dela Nobels fredspris förra året. Ett snabbt sökande i bloggosfären på orden klimat, klimatförändring, växthuseffekten och
global warming antyder
dock att det är klimatskeptikerna – dvs de som förnekar att den globala
medeltemperaturen har ökat och/eller att temperaturökningen är orsakad
av människan och/eller att det är ett problem – som dominerar debatten.
Det gjorde mig lite förvånad. Jag trodde inte att det fanns så många sådana
stolliga idéer kvar, med tanke på den mängd av information som sköljt över oss
de senaste åren.

Jag saxar in lite citat/rubriker som jag
har hittat på en del bloggar:

 Är
klimathotet på riktigt?

Det kommer
nya fakta
eller vetenskapliga bevis i stort sett varje dag som motbevisar
IPCCs teori att människan påverkar klimatet.”

Det
börjar bli lite problematiskt
med alla köldrekord. När det är kallt är det
naturligt men när det är varmt är det människans fel.”

Koldioxidens
bidrag är litet.

Koldioxid
är extremt bra
, en absolut nödvändighet för livet själv. Högre
koldioxidhalt innebär att växtriket växer mer, behöver mindre vatten, och
därmed avger mer syre.”

Precis
som religiösa fanatiker
inte har någon rätt att köra ned sina dogmer i
halsen på folk, har inte heller miljöaktivisterna någon rätt att köra ned sina
“vetenskapliga” föreställningar i halsen på folk.”

Det
kommunistiska klimatmanifestet.

EU
håller på att utvecklas
till en storsocialistisk stat. Det handlar om en
attack mot vår frihet och den fria marknaden.”

Men vad klimatskeptikerna än säger så är
så gott som alla seriösa klimatforskare överens om att ökande koldioxidhalt i
atmosfären gör att jorden blir varmare och att antropogena utsläpp av
växthusgaser bidrar till denna process. Vetenskapshistorikern Naomi Oreskes
gjorde år 2004 en genomgång av
de 928 artiklar som innehöll orden “global climate change” och fann ett totalt
konsensus kring teorin att mänskliga aktiviteter orsakar klimatförändringar.

Det finns många klimatskeptiker som
resonerar lugnt och sansat och utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, men
tyvärr så hittade jag på diverse bloggar en lång rad helt stolliga argument.
Här är några vanliga:

Medeltemperaturen
har faktiskt inte ökat sedan 1998.

Koldioxid
är ett obetydligt ”spårämne”
i atmosfären eftersom den bara utgör 0,038%,dvs 380 ppm (parts per million), och den har därför ingen effekt på klimatet. (Sanningen
är att man kan se ett mycket tydligt samband mellan koldioxidhalten i
atmosfären och medeltemperaturen i mätdata över de senaste 650.000 åren, där
koldioxidhalten har pendlat mellan 180 och 280 ppm
.)

Och
även om nu koldioxidhalten
skulle ha betydelse för klimatet så är det ju
faktiskt inte bara människan som bidrar med denna gas, utan även alla djur som
går omkring och andas.

Klimat-alarmismen
handlar inte om klimatet utan om att ta kontroll över individen och nedmontera
hela vårt välstånd.

– Det har hänt förr. Jorden har i urtiden
varit både varmare och kallare än vad den är nu. (Visst har den det. För
drygt 250 miljoner år sedan ökade medeltemperaturen till 6 grader varmare än
vad vi har idag, koldioxidhalten hamnade någonstans mellan 2000 och 3000 ppm
och syrehalten sjönk drastiskt. 90% av allt liv i haven och 75% av allt liv på
land utrotades inom en mycket kort period. Vi vet mycket väl att det blir
eländigt för väldigt många om jorden blir varmare. Att temperaturen varierar i
ett geologiskt tidsperspektiv kan vi inte göra något åt, men vi måste försöka
hindra den uppvärming som orsakas nu av oss människor
.)

– Det hänvisas dessutom ibland till The 2008
International Conference on Climate Change
, som hölls i New York i mars,
där IPCC kritiserades och det hävdades att klimatförändringarna enbart har
naturliga orsaker och är inte orsakade av människan. (Haken är bara att
konferensen organiserades och sponsrades av Heartland Institute, en amerikansk
tankesmedja som åren 1998-2005 mottog sammanlagt 560.000 dollar av världens
största oljeproducent  ExxonMobil. Och trots att det anges som en
vetenskaplig konferens så var det bara ett fåtal vetenskapsmän/kvinnor som
deltog. Dessutom kan du ju ta en titt på listan över konferensens
medfinansiärer
. Say no more.
)

 

Vad beror då denna skepsis på? Skepsis kan
ofta vara sund och viktig för att driva kunskap och debatt framåt, men i det
här läget blir det bara stolligt. Jag tycker mig se tre huvudsakliga orsaker:

1. Folk är bekväma och vill inte ändra sin
livsstil. När man vill att det ska vara på ett visst sätt så tar man på
skygglappar.

2. Man drunknar i informationsflödet och
slår ifrån sig för att man helt enkelt inte orkar ta in allt elände.

3. Man har ”hört det förr”. Det var
kvicksilver och bekämpningsmedel på 1960-talet, kärnkraft och älvkamp på
1970-talet, surt regn och ozonhål på 1980-talet, Öresundsbron och Dennispaketet
på 1990-talet. Och vi lever ju fortfarande! (Javisst, vi har haft
miljöproblem förr och en del har vi lyckats komma till rätta med. MEN det har
inte hänt av sig själv. Det har tagit en väldig massa jobb under många år.
Problemet med klimatförändringarna kommer inte heller lösa sig av sig själv
.)

Tack och lov är det dock inte total öken i
bloggdjungeln. Tidningen Arbetaren gör en hedervärd insats med sin klimatblogg och här
hittade jag en blogg som på ett utmärkt sätt granskar klimatskeptikernas
argument.

Jag håller definitivt med om en sak , och
det är att där finns en hel del osäkerheter kring klimatförändringarna. Men
dessa osäkerheter handlar framförallt om omfattningen och den exakta
geografiska distributionen
av klimatförändringarna, exakt hur illa det
skulle gå
om vi bara blundar och kör på, samt exakt vilken nivå av
antropogena växthusgasutsläpp vi måste ner i för att systemet ska stabiliseras.
Det är därför man läser många ”very likely” och ”with high confidence” i IPCCs
rapporter. Frågan är inte alltså längre OM vi har ett problem, utan HUR
STORT
det är och VAD vi ska göra åt det.

Följande vet vi med säkerhet idag:

Jordens
medeltemperatur har ökat
med 0,74 grader Celsius de senaste 100 åren
(1906-2005), med betydligt högre ökning den andra hälften av århundradet
relativt den första hälften.

De årliga
utsläppen
av koldioxid ökade med omkring 80% från 1970 till 2004.

Faq21fig1

– Sedan industrialiseringens början kring
år 1750 har halten koldioxid i atmosfären ökat från en historiskt sett stabil
nivå  på omkring 280 ppm (parts per million) till 379 ppm år 2005 (se
bild). Den historiska halten av atmosfäriska gaser känner man till genom analys
av isborrkärnor

från Antarktis och Grönland.

– Även växthusgaserna metan och
dikväveoxid följer samma branta kurva uppåt (se bild).

– En studie på isborrkärnor som
publicerades i Science år 2005 visade ett starkt samband mellan temperatur och
atmosfärisk koldioxidhalt. Dessutom visades att koldioxidhalten pendlat mellan
omkring 180 och 280 ppm de senaste 650.000 åren, och har aldrig under denna tid
varit över 300 ppm.

I Sibirien finns väldiga metanlager som
kan börja läcka ut ifall permafrosten tinar upp.

I peruanska Anderna har 22% av
glaciärerna smält bort sedan 1970.
Detta får svåra konsekvenser bland annat för huvudstaden Lima, som redan
upplever vattenbrist. Samma trend ser man för glaciärer i Bolovia, Ecuador,
Colombia och Venezuela.

Den arktiska isen smälter mer om
somrarna nu än den gjorde under 1980- och 90-talen, och den smälter snabbare än vad
klimatmodellerna har förutsagt.

Nu får det räcka med siffror för denna
gång. Men jag ska också länka till några rapporter och artiklar som diskuterar
problemet med klimatförändringarna, och jag skulle mycket gärna vilja att alla
ni klimatskeptiker tar er tid att ögna igenom dessa.

IPCCs rapporter från åren 1990, 1995,
2001 och 2007. Framförallt är det ju den senaste
som är viktig att läsa (pdf).

Sternrapporten som visar att det lönar
sig ekonomiskt att satsa på klimatstabiliserande åtgärder.

DNs artikelserie om scenarier vid olika
många graders uppvärmning.


 

Pingat på Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

About Dennis Eriksson

Jag doktorerade vid SLU i Alnarp, där jag jobbade med att utveckla ett perennt odlingssystem med fältkrassingen som insådd fröoljegröda. Numera är jag anställd som postdoc vid Köpenhamns universitet, där jag jobbar med att effektivisera kvävemetabolismen i korn för att kunna utveckla sorter som ger bibehållen avkastning vid lägre näringstillförsel. Min ambition i yrkeslivet är att bidra till ett miljömässigt hållbart jordbruk genom att utnyttja genetiska resurser till att utveckla resurssnåla och högpresterande grödor.
This entry was posted in Dennis Eriksson, klimat, miljö. Bookmark the permalink.

26 Responses to Till alla klimatskeptiker