Nytt projekt om allmogefår

Av Anna Johansson, postdok vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU, Uppsala.

Nu i vår inleds ett projekt om allmogefår, dvs Dala-Pälsfår, Gestrikefår, Helsingefår, Klövsjöfår, Roslagsfår, Svärdsjöfår, Värmlandsfår och Åsenfår. För den som vill läsa mer om de olika allmogefåren och se bilder på dem rekommenderar jag Föreningen svenska allmogefårs hemsida. Jag fick nyligen ett anslag på 100 000 kronor från Kungl. skogs- och lantbruksakademien (KSLA) för detta projekt. Vi ska undersöka genetisk variation och släktskap mellan de olika fårraserna. Vi kommer även att försöka identifiera gener för några egenskaper som varierar i ett par av dessa fårraser. En veterinärstudent kommer att göra sitt examensarbete i detta projekt och börja samla in blodprover i slutet av våren. 

This entry was posted in Anna Johansson, biodiversitet, husdjur, lantraser. Bookmark the permalink.

Comments are closed.