Nytt obefogat larm om GM-grödor

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

Titt som tätt så dyker det upp historier på nätet om GM-grödors påstådda farlighet som föranleder journalister att höra av sig och fråga om utsagorna verkligen är sanna. I höstas hade vi ett cancerlarm arrangerat av den franska professorn Gilles-Eric Séralini och i förra veckan var det dags igen med ett rykte om en okänd giftig gen som skulle finnas med i alla tidigare godkända GM-grödor.

Ryktet som plockats upp av the Daily Mail härrör från en misstolkning av en bioinformatisk studie av Nancy Podevin och Patric du Jardin där de tittat på den promotor som vanligtvis ingår i genetiskt modifierade växter (GMcrops2012-Podevin).

En promotor är den DNA-sekvens som ligger uppströms om den proteinkodande delen av en gen och som bestämmer var och när genen ska uttryckas och ge upphov till en genprodukt (vanligast ett protein).

Den aktuella promotorn kallas 35S-promotorn och kommer ursprungligen från ett virus (Cauliflower mosaic virus) som angriper växter inom familjen Brassicaceae. 35S-promotorn används i GM-växter därför att den har förmåga att driva uttryck av gener i hela växten.

Promotorns sekvens har varit känd sedan länge och det har också varit känt att den delvis överlappar med den gen (P6) som ligger uppströms om 35S-genen. I deras studie har Podevin och du Jardin jämfört sekvensen i de element av P6-genen som ligger i  35S-promotorn med sekvenser av gener vars proteiner kan ge upphov till allergiska besvär eller som kan ha toxisk effekt, utan att hitta några signifikanta sekvenslikheter. Det finns därmed inte någon anledning att anta att de element av P6-genen som ingår i 35S-promotorn skulle kunna ge upphov till något ”giftigt protein” som antyds i the Daily Mail.

Det bästa är dock om sådana teoretiska studier kan kompletteras med experimentella data.  Utöver den dokumentering och riskanalys av 35S-promotorn som gjorts i samband med att olika GM-grödor genomgått riskbedömningar finns det, i det här fallet, en hel del information att hämta från naturligt förekommande virus som angriper växter. En stor andel av de växter som vi äter är infekterade av virus och växterna innehåller många rester av integrerade virus. Det finns dock inga studier som visar att virus som angriper växter skulle vara skadliga för människor eller andra däggdjur. Det är vanligt att banan är  infekterade med virus som är besläktade med Cauliflower mosaic virus.  De flesta äpplen och hallon som kommer från gamla trädgårdsplantor är också virusinfekterade även om det i dessa fall rör sig om ett virus som inte är nära besläktat med Cauliflower mosaic viruset. Detsamma gäller för tomater och potatis som ofta är virusinfekterade utan att detta utgör någon fara för oss människor.

Podevin och du Jardin nämner dock att beroende på var i genomet som 35S-promotorn integreras så kan det leda till oförutsedda händelser i växten. Dels så kan P6-elementen hamna bakom en befintlig promotor i växten och aktiveras och dels så kan integrationen av 35S-promotorn påverka  aktiviteten av omkringliggande gener. Det är därför som man regelmässigt tar fram flera oberoende linjer när man producerar GM-växter. Linjer där transformationen påverkar omkringliggande gener och plantans fenotyp kan därmed förkastas på ett tidigt stadium och endast de linjer som beter sig enligt förväntan behålls för vidare förädling.

De möjligheter till oförutsedda händelser i växten som kan ske vid en integration av 35Spromotorn och som diskuteras av Podevin och du Jardin är därmed endast av relevans för den forskare eller växtförädlare som vill ha en möjlig förklaring till varför vissa transformantlinjer inte beter sig enligt förväntan och inte lämpar sig fortsatta studier. Det påverkar inte den riskbedömning som gjorts av de GM-grödor som nått godkännande inom EU.

Virus som infekterar växter är ett allvarligt problem för världens lantbrukare eftersom växtsjukdomar orsakade av virus påverkar både skördens kvantitet och kvalitet. Det finns däremot inget som tyder på att växtvirus-DNA skulle utgöra någon hälsorisk för människor och djur. Därmed finns det heller ingen anledning att misstänka att 35S-promotorn skulle utgöra någon särskild hälsorisk när den ingår i GM-grödor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Pingat på Intressant

Jag har placerat min blogg i Uppsalabloggkartan.se!

 

 

This entry was posted in GMO, Jens Sundström. Bookmark the permalink.

Comments are closed.