Motstånd mot GM-grödor låser in europeiska potatisodlare i ett kemikaliejordbruk

Av Jens Sundström, Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, SLU i Uppsala

I vintras meddelade det tyska företaget BASF att det flyttar all sin växtförädling från Europa till USA. Trots att företaget tagit fram potatissorter för den europeiska marknaden väljer man nu att flytta sin forskning och utveckling av jordbruksprodukter, samtidigt som man bibehåller sin kemikalieproduktion. Skälet är den europeiska attityden till, och lagstiftningen kring, genteknik och GM-grödor (genetiskt modifierade grödor), där vetenskap och beprövad erfarenhet fått stryka på foten för inflytelserika lobbygrupper och särintressen. I veckans nummer av Nature Biotechnology, redogör vi närmare för konsekvenserna av detta olyckliga beslut.

En sammanfattning på svenska publicerades också i gårdagens nummer av Dagens Industri. Läs den och gå sedan in på DN-debatt och ta del av argumentationen med GP och SNF. Det som inte framkommer där är att den bladmögelresistenta potatisen som Mikael Karlsson på förfrågan ändå tillstår ”är ett av de få goda exempel på vad genteknik kan åstadkomma” är en av de grödor som nu antingen läggs ner eller flyttas till USA.

Mikael karlsson har därför rätt när han twittrar: ‏@OrdfNaturskydd Det är faktiskt lite synd om Jens och Sten. “@DNDebatt: ”Populistisk miljörörelse demoniserar genmodifierad mat” http://www.dn.se/debatt/populistisk-miljororelse-demoniserar-gentekniken” ”sic.

Jag skulle vilja tillägga att det också är synd om miljön och europeiska jordbrukare eftersom de nu med GPs försorg leds in i ett kemikaliejordbruk.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Pingat på http://intressant.se/intressant

This entry was posted in GMO, Jens Sundström, jordbruk. Bookmark the permalink.

One Response to Motstånd mot GM-grödor låser in europeiska potatisodlare i ett kemikaliejordbruk